ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Archív článkov

Bratia a sestry, na tomto mieste nájdete články, ktoré boli kedysi na hlavnej stránke. Z dôvodu aktualizácie novšími príspevkami a priestorovými možnosťami sú následne tie menej aktuálne ukladané do archívu. Ten je zoradený podľa rokov a články v ňom postupne podľa poradia, ako boli uverejňované.


2018

Misijné popoludnie v Prievidzi
Seniorátne stretnutie mužov v Blatnici Seniorátne stretnutie žien
Zborový deň Návšteva zo Súľova - Hradnej
Denný detský biblický tábor Konfirmácia
Medzinárodné majstrovstvá v znalosti Biblie Pro Christ live
Deň matiek v našom zbore Zájazd do Rajeckej doliny

2017

Po stopách Jozefa Miloslava Hurbana
Služby Božie a vernisáž výstavy k 500. výročiu reformácie Návšteva v Súľove
Seniorátny deň v Martine Denný detský biblický tábor
Stretnutie rodín v Kamenci Zmrzlinová párty
Konfirmácia Krst
Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek Ekumenický svetový deň modlitieb v Kremnici
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

2016

280. výročie Pamiatky posvätenia chrámu v Zemianskych Kostoľanoch Zborový deň
Stretnutie neordinovaných činovníkov zborov seniorátu Denný detský biblický tábor
Stretnutie rodín v Zemianskych Kostoľanoch Zájazd do Hanušoviec nad Topľou
Konfirmácia Výlet na Oravský hrad
Noc kostolov Seniorálne stretnutie žien vo Vrútkach
Deň matiek Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

2015

Návšteva z Hanušoviec nad Topľou Misijné popoludnie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Seniorálne stretnutie mužov Zborový deň
Stretnutie mladých žien Seniorálne stretnutie zborových funkcionárov
Detský letný tábor Dištriktuálny deň v Ružomberku
Turistický výstup na Kľak Pripomienka 600. výročia upálenia Jana Husa
Stretnutie rodín na chate v Lelovciach Konfirmácia
Seniorálne stretnutie žien v Novej Dubnici Víkendový pobyt detí a dorastu na chate v Malinovej
20. výročie posvätenia chrámu v Prievidzi Služby Božie na Myjave
Stretnutia mužov

2014

Druhé / tretie / štvrté stretnutie mužov nášho zboru Návšteva v Nesvadoch
Prvé stretnutie mužov nášho zboru Seniorálne stretnutie mužov v Žiline
Misijné popoludnie k Mesiacu úcty k starším Zborový deň - Závislý na Bohu
Detský denný letný biblický tábor Stretnutie rodín - opekanie v Lelovciach
Seniorálne stretnutie žien v Príbovciach Od prameňov slovenčiny
Deň matiek / Noémi Stretnutia bývalých konfirmandov

2013

Zájaz do Modry Tretie stretnutie bývalých konfirmandov
Popoludnie na Bôriku Mikulášske popoludnie v Zemianskych Kostoľanoch
Zájazd do Svätého Antona a Banskej Štiavnice Druhé stretnutie bývalých konfirmandov
Misijné popoludnie ku Dňu starších Stretnutie bývalých konfirmandov
Družobná návšteva z Nesvád Poďakovanie za úrody
Zborový deň Letný detský kresťanský tábor
Rekonštrukcia hrobiek v Zemianskych Kostoľanoch Stretnutie rodín - opekanie v Lelovciach
Seniorálne stretnutie žien v Lazoch pod Makytou Návšteva v družobnom zbore v Skoczowe
Misijné popoludnie ku Dňu matiek

2012

Emeritný biskup v našom zbore Pamiatka zosnulých
Pamiatka reformácie Zborový deň
Letný detský tábor Koncert spevokolu Zvonček
Zmrzlinová párty Kázeň brata farára Dušana Tótha
Druhé stretnutie rodín Deň matiek / príhovor / Lýdia / Rút
Prvé stretnutie rodín Ekumenické bohoslužby v Nitrianskom Pravne

2011

Vianoce v Domine Od Ondreja do Troch kráľov
Prečo a ako sa modliť? Zlatá svadba Szenteovcov
Advent 275. výročie posvätenia chrámu v Zemianskych Kostoľanoch
Zájazd do Krakova Misijné popoludnie (Mesiac úcty k starším)
Modlitebná polhodinka Zborový guláš
Požehnanie na začiatku školského roka Odovzdávanie hračiek deťom / Darovací dekrét
Dištriktuálny deň vo Východnej Kresťanský letný detský tábor
Brigáda na prievidzskej fare Konfirmácia
Seniorálne stretnutie žien Deň detí
Opekanie v Lelovciach Deň matiek / uvítanie / príhovor / Pohľad dcéry na matku
Druhé stretnutie rodín Prvé stretnutie rodín