ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Archív článkov

Bratia a sestry, na tomto mieste nájdete články, ktoré boli kedysi na hlavnej stránke. Z dôvodu aktualizácie novšími príspevkami a priestorovými možnosťami sú následne tie menej aktuálne ukladané do archívu. Ten je zoradený podľa rokov a články v ňom postupne podľa poradia, ako boli uverejňované.


2018

Misijné popoludnie v Prievidzi
Seniorátne stretnutie mužov v Blatnici Seniorátne stretnutie žien
Zborový deň Návšteva zo Súľova - Hradnej
Denný detský biblický tábor Konfirmácia
Medzinárodné majstrovstvá v znalosti Biblie Pro Christ live
Deň matiek v našom zbore Zájazd do Rajeckej doliny

2017

Po stopách Jozefa Miloslava Hurbana
Služby Božie a vernisáž výstavy k 500. výročiu reformácie Návšteva v Súľove
Seniorátny deň v Martine Denný detský biblický tábor
Stretnutie rodín v Kamenci Zmrzlinová párty
Konfirmácia Krst
Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek Ekumenický svetový deň modlitieb v Kremnici
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

2016

280. výročie Pamiatky posvätenia chrámu v Zemianskych Kostoľanoch Zborový deň
Stretnutie neordinovaných činovníkov zborov seniorátu Denný detský biblický tábor
Stretnutie rodín v Zemianskych Kostoľanoch Zájazd do Hanušoviec nad Topľou
Konfirmácia Výlet na Oravský hrad
Noc kostolov Seniorálne stretnutie žien vo Vrútkach
Deň matiek Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

2015

Návšteva z Hanušoviec nad Topľou Misijné popoludnie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Seniorálne stretnutie mužov Zborový deň
Stretnutie mladých žien Seniorálne stretnutie zborových funkcionárov
Detský letný tábor Dištriktuálny deň v Ružomberku
Turistický výstup na Kľak Pripomienka 600. výročia upálenia Jana Husa
Stretnutie rodín na chate v Lelovciach Konfirmácia
Seniorálne stretnutie žien v Novej Dubnici Víkendový pobyt detí a dorastu na chate v Malinovej
20. výročie posvätenia chrámu v Prievidzi Služby Božie na Myjave
Stretnutia mužov

2014

Druhé / tretie / štvrté stretnutie mužov nášho zboru Návšteva v Nesvadoch
Prvé stretnutie mužov nášho zboru Seniorálne stretnutie mužov v Žiline
Misijné popoludnie k Mesiacu úcty k starším Zborový deň - Závislý na Bohu
Detský denný letný biblický tábor Stretnutie rodín - opekanie v Lelovciach
Seniorálne stretnutie žien v Príbovciach Od prameňov slovenčiny
Deň matiek / Noémi Stretnutia bývalých konfirmandov

2013

Zájaz do Modry Tretie stretnutie bývalých konfirmandov
Popoludnie na Bôriku Mikulášske popoludnie v Zemianskych Kostoľanoch
Zájazd do Svätého Antona a Banskej Štiavnice Druhé stretnutie bývalých konfirmandov
Misijné popoludnie ku Dňu starších Stretnutie bývalých konfirmandov
Družobná návšteva z Nesvád Poďakovanie za úrody
Zborový deň Letný detský kresťanský tábor
Rekonštrukcia hrobiek v Zemianskych Kostoľanoch Stretnutie rodín - opekanie v Lelovciach
Seniorálne stretnutie žien v Lazoch pod Makytou Návšteva v družobnom zbore v Skoczowe
Misijné popoludnie ku Dňu matiek

2012

Emeritný biskup v našom zbore Pamiatka zosnulých
Pamiatka reformácie Zborový deň
Letný detský tábor Koncert spevokolu Zvonček
Zmrzlinová párty Kázeň brata farára Dušana Tótha
Druhé stretnutie rodín Deň matiek / príhovor / Lýdia / Rút
Prvé stretnutie rodín Ekumenické bohoslužby v Nitrianskom Pravne

2011

Vianoce v Domine Od Ondreja do Troch kráľov
Prečo a ako sa modliť? Zlatá svadba Szenteovcov
Advent 275. výročie posvätenia chrámu v Zemianskych Kostoľanoch
Zájazd do Krakova Misijné popoludnie (Mesiac úcty k starším)
Modlitebná polhodinka Zborový guláš
Požehnanie na začiatku školského roka Odovzdávanie hračiek deťom / Darovací dekrét
Dištriktuálny deň vo Východnej Kresťanský letný detský tábor
Brigáda na prievidzskej fare Konfirmácia
Seniorálne stretnutie žien Deň detí
Opekanie v Lelovciach Deň matiek / uvítanie / príhovor / Pohľad dcéry na matku
Druhé stretnutie rodín Prvé stretnutie rodín