ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 21. septembra 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Detská besiedka

Besiedka Od roku 2009 sa v prievidzskom kostole počas nedeľných služieb Božích začala písať história detskej besiedky v našom zbore. Pod vedením sestry Ivety Krpelanovej alebo Soni Zubáľovej deti spievajú, kreslia, debatujú, hravou formou sa vzdelávajú v oblasti duchovného života. Pripravujú si spoločné vystúpenia na rôzne príležitosti, ktorými sa potom prezentujú na zborových podujatiach.
V závere bohoslužieb sa deti zo zborovej miestnosti presunú do chrámu na požehnanie, prípadne ich kňaz požehná na začiatku služieb Božích.

Rodičia a starí rodičia, privádzajte svoje ratolesti na bohoslužby.