ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa inštalácie novozvolených predstaviteľov cirkvi 2. marca vo Zvolene, nahláste sa telefonicky na farskom úrade do 24. januára.

Bratia, pozývame Vás v sobotu 26. januára o 7:30 do prievidzskej fary na stretnutie mužov.

Sestry a bratia, v sobotu 2. februára Vás pozývame na služby Božie pri príležitosti Predstavenia Pána Ježiša. Do Prievidze o 16:30, v Zemianskych Kostoľanoch o 18:00.

V sekcii Informácie a dokumenty pribudol Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

V sekcii Pripravujeme nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v januári. Podobne aj v sekcii Služby Božie.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Detská besiedka

Besiedka Od roku 2009 sa v prievidzskom kostole počas nedeľných služieb Božích začala písať história detskej besiedky v našom zbore. Pod vedením sestry Ivety Krpelanovej alebo Soni Zubáľovej deti spievajú, kreslia, debatujú, hravou formou sa vzdelávajú v oblasti duchovného života. Pripravujú si spoločné vystúpenia na rôzne príležitosti, ktorými sa potom prezentujú na zborových podujatiach.
V závere bohoslužieb sa deti zo zborovej miestnosti presunú do chrámu na požehnanie, prípadne ich kňaz požehná na začiatku služieb Božích.

Rodičia a starí rodičia, privádzajte svoje ratolesti na bohoslužby.