ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 21. septembra 2018 o 16:30 v zborovej miestnosti prievidzského kostola.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Biblia

Biblia Bratia a sestry, dnes už na internete existuje niekoľko vydaní Svätého Písma v slovenskom jazyku. Tak na tomto mieste aj na našej zborovej stránke uvádzame odkazy, kde nájdete Božie slovo. Prajeme Vám požehnané chvíle a účastenstvo Ducha Svätého pri jeho čítaní.

• Biblia a konkordancia;
biblia.sk vydaná Slovenskou biblickou spoločnosťou;
bible.sk Biblia (nielen) do mobilu.

Pokiaľ to správa externého prostredia dovoľuje, je zdroj nastavený na slovenský evanjelický preklad. Ale pri troške klikania sa môžete dostať aj k inojazyčným prekladom, prípadne k verzii iného kresťanského vierovyznania.