ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Zborový časopis

Čo je nové v našom zbore Bratia a sestry, na tomto mieste budeme v elektronickej forme zverejňovať vydanie zborového časopisu Čo je nové v našom zbore, aby ste sa aj po dlhšej dobe mohli dostať k článkom, ktoré sa v ňom objavili. Aby ste mohli porovnávať vývoj, ktorým sa náš zbor uberá a prípadne sa aj mohli inšpirovať aktivitami, ktoré, veríme, pomáhajú Božiemu dielu. A azda aj nezabudnúť na ľudí, ktorí v Pánovej službe na Jeho česť a chválu a vo váš prospech stáli.


2015 Vianoce vo formáte docx a formáte pdf