ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od poludnia 26. mája do 30. mája je brat kaplán Emil Hankovský na školení kaplánov. Stretnutia, úradné hodiny na fare a vyučovanie v tomto týždni nebudú. Súrne záležitosti rieši administrátor zboru.

30. mája sa uskutočnia služby Božie pri oslave Vstúpenia v Prievidzi o 16:30 a v Zemianskych Kostoľanoch o 18:00.

V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Zborový časopis

Čo je nové v našom zbore Bratia a sestry, na tomto mieste budeme v elektronickej forme zverejňovať vydanie zborového časopisu Čo je nové v našom zbore, aby ste sa aj po dlhšej dobe mohli dostať k článkom, ktoré sa v ňom objavili. Aby ste mohli porovnávať vývoj, ktorým sa náš zbor uberá a prípadne sa aj mohli inšpirovať aktivitami, ktoré, veríme, pomáhajú Božiemu dielu. A azda aj nezabudnúť na ľudí, ktorí v Pánovej službe na Jeho česť a chválu a vo váš prospech stáli.


2015 Vianoce vo formáte docx a formáte pdf