ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Oslava Dňa matiek 15. mája 2011

Deň matiek 2011 Dňa 15. mája 2011 sme sa v nedeľu popoludní o 15.00 hodine stretli v chráme Božom v Prievidzi, aby spoločne, malí i veľkí, poďakovali naším mamám, starým mamám a babkám za ich starostlivosť a za všetko to, čo pre nás robia.
Na úvod nás privítala sestra farárka Blanka Kostelná a pripomenula nám históriu Dňa matiek. Spoločne sme sa pomodlili. Zaspievali sme pieseň zo spevníka číslo 648 Vezmi Pane život môj.
Sestra farárka predniesla báseň z knihy Milana Jurča Cesta veliteľa Námana. Dievča spomína na matku, ktorá jej rozprávala o Bohu a učila ju, aby na Pána Boha nikdy nezabudla.
Nasledovalo vystúpenie spevokolu zo Zemianskych Kostolian. Päť krásnych ženských hlasov naplnilo kostol a z piesne Za lásku, za všetko zaznievala vďačnosť rodičom.
V úvahe Pohľad dcéry na matku som opísala, čo som ja mohla prijať od svojej mamky. Ako príklad z Biblie mi poslúžil príbeh z 2. knihy kráľov (5. kapitoly) o Námanovi a malom izraelskom dievčatku, ktoré ďaleko od domova svedčilo o Bohu, o ktorom počulo od svojej mamičky.
Spevokol z Prievidze nám poslúžil dvomi piesňami o mame, o tom, čo všetko pre nás mama znamená. Na skále víry a Říci matce.
Druhá úvaha bola na tému Pohľad matky na dieťa. Tú si pripravila a predniesla sestra Janka Ličková. Pojednala o tom, že deti sú darom od Pána Boha. Vychádzala z príbehu o Samuelovi. Ako Anna priniesla svojho syna Samuela do služby do chrámu, tak ako sľubila, tak aj my máme svoje deti odovzdávať Bohu.
Milo nás prekvapili deti z Kostolian. Aj keď ich je málo, pripravili si a zaspievali nám pieseň Mamičke. Ochotná sestra Evka Gašparová ich doprevádzala na flaute.
Treťou úvahou nám poslúžil brat Miloš Krpelan. Bol to Pohľad muža na matku. Z Božieho slova nám uviedol príklady biblických mám, ich starostlivosť o svoje deti. Najpodrobnejší opis vzťahu matky a syna v Biblii je vzťah matky Márie a Pána Ježiša.
Nakoniec nastúpili pred oltárom naši najmenší, naše deti. Sestra Soňa Kohútová s nimi pripravila pásmo básničiek, kde každá kvetinka ďakovala mamičke za jej starostlivosť, lásku, pohladenie i úsmev. Zaspievali pesničku Mamičkine dlane. Deti potom každej mamičke darovali srdiečko, ktorým si mohla ozdobiť doma svoj kvietok v kvetináči.
Po skončení popoludnia sme mali nachystané vo vestibule pohostenie, ktoré pripravili ochotné sestry z Prievidze. Upiekli sladké i slané maškrty, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Popri pohostení sme sa aj navzájom mohli porozprávať a domov sme odchádzali plní radosti, že sme mohli prežiť požehnané chvíle v kruhu bratov a sestier, v kruhu našich mamičiek a babičiek.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do programu a tým poslúžili ostatným. Nech Pán Boh požehnáva ich prácu v spevokoloch i prácu s deťmi.

Iveta Krpelanová