ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Oslava Dňa matiek 15. mája 2011

Deň matiek 2011 Bratia a sestry, ktosi múdry raz povedal, že: „ ... ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe celým svetom." Mal pravdu. Lebo to, čo dieťa vníma v najútlejšom detstve, čo prijíma v prvom roku svojho života, zostane základom jeho osobnosti.
Od stvorenia sveta, celou históriou ľudstva, môžeme sledovať, ako vďačíme mamám za život, lásku a výchovu. Prvý vzťah matky a syna nachádzame v 1. knihe Mojžišovej, 4. kapitole, keď Eva porodila Kaina a Ábela. Vtedy dala život prvým deťom na zemi. A táto radostná udalosť, kedy matka porodila synov i dcéry sa spomína v každej knihe Biblie, kde sa píše o významných ľuďoch. Všade sa presne dozvieme, ktorá žena bola matkou, ktorého dieťaťa. Ale dozvedáme sa aj podrobnejšie informácie o láske mám k svojím deťom. V 1. knihe Mojžišovej v 27. kapitole sa môžeme dočítať o tom ako Rebeke záležalo na jej synovi Jákobovi, aby získal otcove požehnanie. V 2. knihe Mojžišovej sa dozvedáme o obetavej láske matky Mojžiša, ktorá neposlúchla rozkaz faraóna, len aby zachránila svojho syna a tým vlastne zachránila i celý národ izraelský z otroctva. Mamám ale záleží nielen na telesnom živote detí, ale i na duchovnom. Aby deti spoznali svojho Stvoriteľa a Boha, tak ako v 1. knihe Samuelovej, kedy Anna svojho syna Samuela oddala Bohu do služby v chráme.
Asi najpodrobnejší opis vzťahu matky a syna je v Biblii vzťah Pána Ježiša a jeho matky Márie. Dozvedáme sa v Lukášovom evanjeliu v 1. kapitole (verše 28 až 38) ako bola Márii zvestovaná novina o narodení Pána Ježiša. Vo 2. kapitole vo veršoch 1. až 39. čítame o tom, ako Mária a Jozef museli cestovať pred narodením na sčítanie ľudu do Betlehema a keď prišiel čas, kedy sa mal Pán Ježiš narodiť, nemali miesta, kde by sa uchýlili. Mária prežívala radosť z narodenia svojho syna, ale i ďalšie nové zvesti o dieťaťku, ktorým ani ona sama v tej chvíli nerozumela, ale zachovala si to a premýšľala o tom v srdci. O pár dní už prežívala strach o dieťa, keď museli utekať do Egypta pred Herodesom. Pán Ježiš, ale mohol i v ďalších rokoch prežívať lásku a starostlivosť mamy. Strachovala sa o neho na veľkonočných slávnostiach v chráme v Jeruzaleme, keď sa im stratil, bola pri jeho prvom verejnom vystúpení na svadbe v Káne Galilejskej. Sprevádzala Ho pri Jeho učení zástupov (Lukáš 8, 19. až 21.). A bola pri ňom až do Jeho smrti na kríži. Ján, 19. kapitola, 25. verš: „Bola tam Jeho matka, aj sestra Jeho matky ...". Pán Ježiš jej za to povedal jedno veľké ďakujem tým, že pri smrteľných bolestiach na kríži myslel na ňu, aby bolo o ňu postarané a bola jej aspoň čiastočne nahradená Jeho strata. Ján, 19. kapitola, 26. verš: „Žena, ajhľa, tvoj syn! A učeníkovi riekol: Ajhľa, tvoja matka."
Milé sestry! Dnes aj ja vám chcem pri príležitosti Dňa matiek povedať: „Ďakujem!" Že po vzore biblických žien, Evy, Rebeky, Anny a Márie dávate lásku svojím synom a dcéram, vnukom a vnučkám, zvestujete im Božie pravdy, stojíte pri nich v radostiach i starostiach. Vytvárate z bytu či domu domov, útočište nielen pre domácich, ale často aj pre nejedného unaveného pútnika mimo okruhu rodiny. To je poslanie, ktoré vyžaduje všetku inteligenciu a dary, ktoré žena dostala. Je dušou domova, kuchárkou, často krajčírkou, poradkyňou v mnohých problémoch detí i manžela, učiteľkou i vychovávateľkou, záhradníčkou i ekonómkou.
Prajem vám veľa zdravia a sily, aby sme mohli stále vedieť, že je tu niekto kto nám pomôže a pochopí nás. Sú tu naše matky.

Miloš Krpelan