ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Konfirmácia 26. júna 2011

Konfirmácia 2011 2. kniha Mojžišova, 3. kapitola, verše 10. až 12., Pán Boh hovorí Mojžišovi: „Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta. Mojžiš však odpovedal Bohu: ‚Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta?' I riekol mu: ‚Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu.'"

Milá Klaudia, bratia a sestry!
Dnes je slávnostná chvíľa, kedy sa Klaudia stáva dospelou členkou nášho zboru. Všetko je slávnostne pripravené, všetko je ako má byť. Ale jedna otázka určite napadla každého z nás: "Je len jedna konfirmandka?" Áno jedna. Ale podľa úvodného slova, ktoré sme si čítali, Pán Boh začína veľké veci jedným človekom. Posiela Mojžiša k faraónovi, aby vyviedol izraelský národ z Egypta. A tak aj tebe, Klaudia, hovorí Boh: „Choď teraz a buď mi svetlom v zbore i v živote." Zapoj sa do práce v cirkvi, v besiedke i všade, kde môžeš použiť svoje dary od Boha. A ty mu môžeš odpovedať ako Mojžiš: „Pane Bože, kto som ja, aby som robila v cirkvi, v zbore, v besiedke? Však ja som len jedna." Ale Pán Boh ti odpovedá: „Veď ja budem s tebou a keď budeš činiť, čím som ťa poveril, dám ti ešte aj znamenie - budete Bohu slúžiť tu na tomto mieste."
Preto, Klaudia, nezabudni, že dnes ťa Boh poveril prácou v tomto zbore. A my bratia a sestry nezabúdajme, že každý jeden sme poverený priamo Pánom Bohom pracovať v tomto zbore, v Jeho cirkvi, na Jeho vinici.

Miloš Krpelan