ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie žien v Púchove 26. júna 2011

Púchov 2011 V prvú nedeľu po Svätej Trojici sa za bohatej účasti sestier a bratov konalo stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Celé podujatie sme začali službami Božími v nádhernom chráme v Púchove. Kázňou Božieho slova poslúžila sestra farárka Daniela Horínková, ktorá je koordinátorkou Spoločenstva evanjelických žien na Slovensku.
V kázni dominovala téma ustarostenosti zo 6. kapitoly Matúšovho evanjelia. Máme mnoho starostí a obáv: o zamestnanie, o splatenie hypoték, civilizačné ochorenia, prírodné katastrofy. Varovania treba brať vážne, nedajme sa však hlavne médiami zastrašiť. Pozrime sa na nádheru prírody, uvedomujme si Božiu starostlivosť o nás a o celý svet. Uviedla, že našich obáv a starostí sa zbavíme, keď budeme dôverovať Pánu Bohu, keď sa necháme riadiť Jeho vôľou. Zosúladenie nášho srdca s Božou vôľou nám prináša do života pokoj a radosť.
Počas prestávky si mohli ženy pozrieť historickú miestnosť v kostole a výstavu ručných prác s náboženskou témou.
Prednáškou s názvom „Boh nás prikrýva svojou dlaňou" poslúžila sestra farárka Zuzana Szpaková. Slúži v evanjelickej cirkvi a. v. v Hrádku v Českej republike, je však rodáčkou z Púchovského zboru. Hovorila o stretnutí Hospodina s Mojžišom. Hospodin vodcu národa postavil do skalnej trhliny, aby mohol vidieť Božiu slávu. Rovnako aj my môžeme prežívať ťažké chvíle, ale Pán Boh nám v nich ukazuje svoju slávu. Chce nás poučiť a posilniť vo viere. V skúškach života nás Pán Boh prikrýva svojou dlaňou.
Vďaka Bohu za požehnané stretnutie.

Mgr. Blanka Kostelná