ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Bolo raz jedno kráľovstvo alebo Spoločenstvo národov

Tábor 2011 Štvrtý júlový týždeň sa niesol v takmer rozprávkovej téme na tábore v Klačne. Deti z ECAV Zemianske Kostoľany prežívali sedem dní v Perzskej ríši. Napäto počúvali každé dopoludnie nádherný príbeh o jednej odvážnej Židovke, o Ester. Všetky deti boli hneď na začiatku tábora rozdelené do rôznych národov z Perzskej ríše a každý národ bojoval celý týždeň o víťazstvo. Z každej súťažnej disciplíny museli deti odvádzať kráľovstvu daň, desatinu svojho majetku. Na besiedkach sa učili spoznávať, že Pán Boh má často predivné spôsoby, ktorými chce naplniť svoju vôľu na ľuďoch. Zažívali strach židovského národa pred vyvražďovaním, ale aj radosť z predivnej pomoci od Boha, ktorý sa zľutoval nad postiacim sa národom.
Nás, vedúcich, zase Pán Boh učil veľkej trpezlivosti a múdrosti, keď sme museli byť s deťmi častejšie v budove areálu, kvôli daždivému počasiu. Našťastie sme mali dostatočne veľa tvorivých aktivít. Deti si mohli každý deň vyrábať iné darčeky pre svojich blízkych. S pani farárkou pomocou servítkovej techniky vyrábali šálky na raňajší čaj, na druhý deň zase servítky použili na výrobu obrázkov z lekárenských špachtlí. Teta Soňa zase deti zaúčala do tajov výzdoby tričiek textilnými voskovkami a fixkami. Inokedy si deti mohli vyrobiť aj mozaikový obrázok.
Kedykoľvek vykuklo slniečko, vybehli sme s deťmi na ihrisko, kde sme mali pre ne pripravená "Veľké hry". Každý národ musel bojovať a získavať vzácne suroviny, vyhľadávať indície z Božieho Slova, či prejsť rôznymi disciplínami na Medzinárodnej olympiáde. Večer sme si s deťmi posadali v našej spoločenskej miestnosti, zaspievali si piesne, zahrali sa hry, rozdali sme deťom táborovú poštu a čítali na pokračovanie misijný príbeh o Corrie Ten Boom. Tá počas druhej svetovej vojny zachraňovala prenasledovaných Židov a preto bola aj uväznená v koncentračnom tábore.
Na našich táboroch sme si obľúbili aj "misijnú zbierku". Učíme v nej deti myslieť "misijne". Zo svojho vreckového deti môžu slobodne prispieť na niečo konkrétne na našom tábore. Tento rok sme sa rozhodli misijné peniaze zbierať na hračky pre choré deti v nemocnici. Nakoniec bola naša misijná zbierka veľmi živou a silne emotívnou záležitosťou pre všetkých z nášho tábora. Jedno dieťa totiž deň pred nástupom do tábora muselo ísť do nemocnice. Deti sa za malého Martinka každý večer modlili a ich modlitby boli vypočuté. V pondelok sa k nám Martinko pridal a zostal až do konca tábora. 20 detí po týždni vyzbieralo na hračky pre deti v nemocnici 17 eur.
Tento rok bol tábor ozvláštnený príchodom Mestskej polície Prievidza s ukážkami s policajným psom a zároveň bol ďalšou veľkou výzvou urobiť pre tieto deti o rok niečo podobné.

Soňa Kohútová