ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Dištriktuálny deň - Východná 2011

Dištriktuálny deň 2011 Dňa 31. júla 2011 sa konal vo Východnej Dištriktuálny deň. Zúčastnila som sa ho aj ja s dcérou Lydkou. Témou tohto dňa bola Rodina. Slávnostné služby Božie začali o 10. hodine v amfiteátri vo Východnej. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Vychádzal zo starozmluvného textu z Prvej knihy Samuelovej o Samuelovi, o jeho rodine. Rozprával aj o tom, že v rodine má byť poriadok a rodičia majú mať prirodzenú autoritu, o tom, že máme deti prijímať ako Boží dar, ale na druhej strane nepestovať kult dieťaťa.
Vrámci služieb Božích poslúžili spevom deti zo spevokolu Zvonček z Hýb a hosť dňa the Hope Gospel Singers.
Pololudňajší program sa pre dážď presunul do Evanjelického kostola vo Východnej. Po úvodnej piesni a modlitbe sme si vypočuli prednášku riaditeľa Biskupského úradu Dušana Cinu, na tému: „Rodina = zodpovednosť". Základom pre ňu bol text z Knihy Rút, 1. kapitola, verše 1 až 5.
Potom nasledoval koncert the Hope Gospel Singers. Je to vokálno-inštrumentálna formácia pod vedením dirigentky Ivety Viskupovej, interpretujúca gospelovú hudbu. Bolo pre nás skutočným zážitkom vidieť s akou láskou a oduševnením chvália a oslavujú Pána Boha. Rozprávali o tom, ako Pán Ježiš zmenil aj ich životy a oni túžia to posolstvo rozdávať ďalej prostredníctvom piesní.
V rámci popoludňajšieho programu Dištriktuálneho dňa Východného dištriktu 2011 vo Východnej sa uskutočnilo aj vyhodnotenie 3. ročníka súťaže Môj život viery s témou „Rodina - Boží dar pre človeka". Zapojila sa do nej aj Lydka Krpelanová a umiestnila sa v kategorii žiaci 1. stupňa ZŠ na 3. mieste. Tešíme sa z jej úspechu a prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Iveta Krpelanová