ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Modlitebná polhodinka v Prievidzi

Modlitebná polhodinka Od polovičky septembra sme sa začali v Prievidzi (ale aj Handlovej) schádzať pred službami Božími o trošku skôr, aby sme modlitbami poďakovali a poprosili Pána o Jeho Svätého Ducha, silu pri šírení evanjelia, pokoru pred blížnym.
Zatiaľ sa nás stretáva pomerne málo, ale ... kde sa dvaja alebo traja zhomaždili v mojom mene, tam som s nimi (Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 20. verš).
V úvode sa načrtne základná téma modlitieb. V nich potom sestry a bratia ďakujú Bohu a prosia Ho o pomoc. Základnou myšlienkou, ktorá sa zatiaľ vždy objavovala, bola prosba o posilnenie našej viery, prosba o silu tak, aby naša modlitba bola nie recitačným cvičením, ale skutočným rozhovorom s Bohom. A samozrejme nielen modlitba, ale celý náš život, aby bol spätý s Hospodinom. Ja Mu ďakujem aj za to, že vnukol našim bratom myšlienku na toto modlitebné spoločenstvo.

Ing. Peter Majerík