ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Misijné popoludnie k Mesiacu úcty k starším

Misijné popoludnie Dňa 16. októbra 2011 sme sa o 15:00 stretli v prievidzskom kostole, aby sme spoločne starší i mladší strávili čas pri Božom slove, piesňach i modlitbách. Ústredným veršom stretnutia bolo: „Ponesú ovocie v šedinách" (Žalm 92. verš 15).
V úvode nás privítal brat zborový dozorca Ján Pilch. Krátke zamyslenie pred modlitbami mal Miloš Krpelan. Hovoril, že nezáleží na veku človeka, ale na tom, či naše srdcia patria Pánovi Ježišovi a či spolu dokážeme vytvoriť spoločenstvo. Nasledovala modlitebná chvíľka, kde sa modlili niektorí bratia a sestry zo zboru. Spevokol z Prievidze nám poslúžil dvomi piesňami: Pomôž niekomu dnes a Tvoj život je vždy smutný. Sestra Anna Nadaždyová predniesla dve básne od Zlatice Oravcovej. Potom sa nám prihovoril brat Milan Lovčický z Nitrianskeho Pravna na text Prísloví, kapitola 20., verš 29. Porovnával obdobie svojej mladosti a dnešok.
Spievali sme piesne z evanjelického spevníka číslo 315, 646 a 648. Zvesťou slova Božieho nám poslúžila sestra farárka Blanka Kostelná. Hovorila o veciach, ktoré patria k starobe, čím by mali byť naplnené dni starších ľudí a čím by mali byť pre nás ostatných.
Potom nasledoval detský spevokol Slniečko, ktorý zaspieval dve pesničky. Malé koníky ľúbi Boh a Smieme kráčať vo svetle Božom. Ivanka a Lydka Krpelanové predniesli básne. Krátkym zamyslením nám poslúžila aj sestra Anna Lechtová na text Jób, kapitola 32., verš 6. Doplnila ho aj veľmi citlivo prečítaným príbehom o chlapcovi, ktorý išiel hľadať Boha.
Aj sestry zo Zemianskych Kostolian si pripravili nádhernú pieseň V jedného Boha veríme. Dievčatká Radka a Dianka nám povedali krásne slová v básničkách a v krátkom príhovore. Na záver sa prihovoril a pomodlil brat dozorca Ján Pilch.
Po skončení sme ešte zostali vo vestibule kostola, kde nám ochotné sestry pripravili pohostenie, za ktoré im patrí srdečná vďaka. Dobre nám padol teplý čajík, aj chlebíček alebo koláčik, ale hlavne to bol čas strávený pri rozhovoroch s bratmi a sestrami.
Ďakujeme Pánu Bohu, že požehnal tento čas, kedy sme sa mohli stretnúť zo všetkých našich misijných stredísk. Kiež sa stretávame častejšie pri Božom slove a modlitbách.

Iveta Krpelanová