ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zájazd do Krakowa

Zájazd do Krakowa Je skoré sobotňajšie ráno (3,30 hod.) 22. októbra 2011. Vyrážame autobusom do Poľska. Naším cieľom je mesto Krakow. Keďže je niekoľko dní pred Pamiatkou zosnulých, našou prvou zastávkou je Nowy Targ, kde sme si všetci prišli na svoje a na trhu kúpili, čo bolo treba. Spokojní s nákupmi sme pokračovali smerom do Krakowa.
Tesne popoludní sme zaparkovali autobus pod hradom Wawel. Spoločne sme vyšli na Wawel, kde sme si povedali niektoré historické fakty a rozišli sa po skupinkách k prehliadke hradu a ďalších pamätihodnosti mesta: Rynek glowny, Maly rynek, Kazimier.
A naozaj bolo čo pozerať. Unavení a plní krásnych dojmov sme už za tmy sadali do autobusu a v neskorých večerných hodinách sa vrátili domov.

Nowy Targ. História mesta siaha do 13. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1326. V minulosti bol Nový Targ nádherným malebným mestom. V roku 1784 ho však zasiahol veľký požiar, ktorý mesto prakticky celé zničil. V súčasnej dobe je to rušné obchodné mesto; je známy tiež vďaka trhu. Ten sa koná už viac ako 500 rokov. Trh vznikol na základe kráľovského privilégia, udeleného v roku 1487.

Krakow. Mesto vzniklo približne okolo roku 800. Koncom 9. storočia je súčasťou Veľkej Moravy. V 10. storočí bol vybudovaný hrad Wawel a mesto sa stalo súčasťou Poľska (okolo 999). Od roku 1038 je Krakow sídelné mesto poľských kráľov. Prekvitalo v 14. až 16. storočí, kedy bolo členom hanzy (zväz nemeckých obchodných miest - poznámka administrátora). Krakow bol hlavným mestom Poľska a od roku 1320 korunovačným mestom poľských panovníkov s prvou poľskou univerzitou (založenou v roku 1364) a známy výrobou súkna. V roku 1596 sa hlavným mestom stala Varšava, ale Krakow ostal korunovačným mestom. V 17. a 18. storočí nastal úpadok. Od roku 1795 mesto patrilo Rakúsku, len v rokoch 1809 až 1815 bolo súčasťou Varšavského kniežatstva a v rokoch 1815 až 1846 hlavným mestom Krakowskej republiky. Rozloha republiky bola 1164 km2 a zahrňovala okrem samotného mesta aj jeho okolie. Na území republiky roku 1815 žilo 88 000 obyvateľov. V roku 1818 Slobodné mesto Krakow získalo svoju ústavu. Počas novembrového povstania rokov 1830 až 1831 bol Krakow centrom pašovania zbraní do Poľského kráľovstva. Po porážke povstania tri mocnosti značne obmedzili právomoci Krakowa. V rokoch 1836 až 1841 bolo pod rakúskou okupáciou. Koniec samostatnosti mesta priniesla porážka Krakowského povstania v roku 1846. Po jeho vypuknutí vkročili do mesta vojská okupantov. 16. novembra 1846 Rakúsko anektovalo územie Slobodného mesta Krakov. Po pripojení k Rakúsku sa Krakow a jeho okolie stal súčasťou rakúskej provincie Halič. Po potlačení krakowského povstania bolo mesto opäť pričlenené k Rakúsko-Uhorsku. V roku 1914 sa tu organizovali poľské légie. Od roku 1918 je mesto opäť súčasťou Poľska. Po druhej svetovej vojne sa Krakow stal významným priemyselným strediskom Poľska - Nowa Huta - najvýchodnejší mestský obvod Krakowa, kde žije vyše 200-tisíc obyvateľov, je najväčší metalurgický závod v Poľsku. Krakow je jedným z najdôležitejších poľských turistických centier s cennými pamiatkami z rôznych epoch. V meste sa nachádza vyše 6 tisíc historických objektov.
Wawel je vápencové návršie na ľavom brehu rieky Visla s nadmorskou výškou 228 metrov. Je to symbolické miesto s veľkým významom pre Poliakov. Nachádza sa tu kráľovský zámok a katedrála. Bolo tu korunovaných mnoho poľských kráľov. Wawelská katedrála, Katedrálna bazilika svätého Stanislava a svätého Václava, je poľské posvätné miesto národného historického významu a poľská kultúrna pamiatka. Má tisícročnú históriu a je to tradičné miesto korunovácií poľských kráľov, mnohí sú tu aj pochovaní (19 z nich), ako aj ďalšie významné osobnosti poľského národa. Wawelský hrad je gotický hrad postavený na príkaz Kazimíra III. Veľkého a pozostávajúci z mnohých objektov okolo centrálneho dvora. V 14. storočí bol prebudovaný podľa Hedvigy I. a Vladislava II. Jagela. Počas ich panovania vznikla potreba pristavenia veže. Pribudli aj ďalšie objekty, ktoré slúžili ako štvrte pre duchovenstvo, kráľovských úradníkov a remeselníkov. Obranné múry a ďalšie veže boli vybudované v rovnakom období. V takejto podobe zostal do požiaru v roku 1499.
Hrad Wawel slúžil viac ako 500 rokov ako sídlo poľských kráľov. Aj po presune mocenského centra do Varšavy si ponechalo toto historické miesto svoju symboliku. V 18. storočí bol hrad zmenený na vojenskú základňu. V 20. storočí bol rekonštruovaný ako historická pamiatka. V dnešnej dobe slúži ako múzeum a je zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Rynek Głowny, jedno z najkrajších stredovekých európskych námestí. Veľkorysé v rozlohe, nádherné vo svojej architektúre. Boleslav Chrabrý dal v polovici 13. storočia na brehu rieky Visly postaviť rozľahlé námestie. Na jeho mieste stála pôvodne osada. Tú zničil tatársky vpád. Mestský život mal získať novú podobu. Štvorcové námestie s veľkosťou 200 krát 200 metrov je centrom, do ktorého sa zbiehajú priestranné ulice.
Mariánsky kostol má dve vysoké veže, z toho jedna je vyššia a práve v nej každú hodinu zaznieva trúbenie, "hejnál". Kostol pochádza z roku 1223 a bol vybudovaný v gotickom štýle.
Sukiennice sú jeden z najvýraznejších objektov. Kedysi to bolo hlavné centrum medzinárodného obchodu. Počas svojej zlatej doby v 15. storočí to bol zdroj rôzneho exotického dovezeného tovaru z Východu, napríklad korenia, hodvábu, kože a vosku, zatiaľ čo Krakov exportoval textil, olovo a soľ.
Maly Rynek je námestie za chrbtom Mariánskeho kostola. Malé námestie sa pýši terasovitými výstupkami pred domami, tzv. priedomami.
Takmer všetky kamenice a paláce po obvode Hlavného námestia, sú zaujímavé z historického hľadiska a ich dejiny siahajú niekoľko storočí do minulosti. Sídli v nich taktiež Historické múzeum mesta Krakov, Medzinárodné kultúrne centrum, ale taktiež množstvo obchodov, reštaurácií, pohostinstiev a "pubov". Oplatí sa venovať pozornosť aj impozantným fasádam, krásne zdobeným vchodovým bránam, oknám a strechám domov. Obyvatelia Krakova sa často stretávajú „pod Adamkom", pri pomníku, doslova pri nohách básnika Adama Mickiewicza.
Floriánska brána je významný orientačný bod v Starom meste. Postavená bola okolo roku 1300 ako pravouhlá gotická veža a súčasť mestských opevnení. Veža je vysoká 33,5 metra, s barokovou vežou, ktorá bola postavená v roku 1660 a zrekonštruovaná v roku 1694, pričom bola zvýšená o jeden meter. Je to jediná mestská brána s pôvodnou výškou z ôsmych brán postavených v stredoveku, ktorá nebola demontovaná počas „modernizácie" mesta v 19. storočí. Steny boli zachované spolu s dvomi menšími vežami.
Štvrť Kazimier je židovská. Tvoria ju krátke ulice s nízkymi domami. Na niektorých domoch sa nachádzajú tabuľky s menami židovských obchodníkov. Nemci odtiaľ počas druhej svetovej vojny odviezli 65 tisíc židov do koncentračných táborov. Naspäť sa ich vrátila necelá tisícka. Nachádza sa tu aj množstvo synagóg a druhý najstarší poľský cintorín zo 16. storočia.

Mgr. Blanka Kostelná