ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Advent

Advent Končí cirkevný rok. Na rozdiel od konca toho kalendárneho, pomerne potichu, bez ohňostrojov, delobuchov a okázalých osláv. Zároveň začína nový cirkevný rok. V zhode s tým kalendárnym, kde potichu alebo aj nahlas vyjadrujeme svoje očakávania, aj v cirkevnom roku začíname jedným očakávaním. Očakávaním príchodu Pána Ježiša Krista.
Advent v preklade z latinčiny (adventus) znamená príchod. Nie nadarmo kresťanský cirkevný rok začína niečim takým významným, ako je príchod Spasiteľa. Jeho narodením ako Božieho Syna pred niečo viac ako dvetisíc rokmi, ale aj Jeho ohlasovaným druhým príchodom ako Sudcu. Ten prvý príchod sa už udial a urobil z tých, čo uverili, vyvolený ľud nebeského kráľovstva. Ten druhý príchod nás ešte čaká a nebeské kráľovstvo spolu s Pánom zostúpi do našich dejín. Či aj s nami, to je len a len na nás.
Začína slávnostná časť cirkevného roka. Očakávaním príchodu Pána. Lepší začiatok si nemožno ani predstaviť. Prichádza Spasiteľ. Vykúpenie ľudstva. Nie reklama, celebrity, mamon, darčeky. Namiesto toho je Boží sľub spasenia, Najvyššia Autorita, realita duchovného bohatstva, dar večného života v nebeskom kráľovstve.
Blahoslavení, ktorí uverili.

Ing. Peter Majerík
(Fotografia: internet, St John Evangelical Lutheran Church of Golden Spike)