ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Lýdia

Sestry a bratia, dnes na Deň matiek si chceme všimnúť ženy a matky v Biblii. Každá žena má veľa dobrých vlasností. U týchto biblických žien niektoré prevažovali až tak, že ich Pán Boh použil pri svojom pláne spasenia a tak sa o nich môžeme dočítať aj v Biblii v Skutkoch apoštolov, 16. kapitole, veršoch 14. a 15., kde čítame o Lýdii: „Počúvala (ich) aj jedna bohabojná žena menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. Keď sa dala pokrstiť i so svojím domom, prosila nás hovoriac: Keď ste ma uznali za vernú Pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás."
Sú to len dva verše, ale sú zaradené ako samostatný odsek, ktorého názvom je meno Lýdia. Čo sa z týchto dvoch veršov môžeme o Lýdii dozvedieť? Bola veľmi b o h a b o j n á. Táto jej vlastnosť ju charakterizovala viac ako jej meno. Apoštol Pavol sa s ňou stretol prvýkrát za mestom Filipis a už o nej vedel, že je bohabojná. Z toho môžeme usúdiť, že svedectvo jej viery bolo známe v širokom okolí. Ďalším dôkazom jej bohabojnosti je, že za mestom, kde ju Pavol stretol bola zhromaždená s ďalšími ženami na modlitbách. Keď Lýdia počúvala o Pánovi Ježišovi, Pán jej otvoril srdce a dala sa pokrstiť i so svojim domom. Takže bola prvým kresťanom v Macedónii.
Ďalšou výraznou vlastnosťou bola jej pohostinnosť. Po krste prosila Pavla, aby zostali u nej v jej dome. Apoštol Pavol toto pozvanie prijal. A Lýdia bola prvá, ku ktorej prišiel Pavol, keď ho prepustili z väzenia.
Ale Lýdia bola aj veľmi cieľavedomá. V tom čase bola spoločnosť veľmi patriarchálna, o väčšine vecí rozhodovali muži. A obchodníkmi boli tiež väčšinou muži. V Biblii čítame, že Lýdia bola obchodníčkou sa šarlátom. Dozvedáme sa, že nie jej muž, ale ona bola svedectvom v rodine o Bohu a tak je napísané, že Lýdia sa dala pokrstiť so svojim domom. Ďalším dôkazom jej cieľavedomosti bolo, že apoštol Pavol nakoniec musel prijať jej pozvanie na pobyt v jej dome, kde na konci verša čítame: „prinútila nás zostať." Táto Lýdia bola svojou bohabojnosťou veľkým svedectvom a príkladom i pre mňa a pre našu rodinu. Lebo sme sa rozhodli dať našej druhej dcére meno Lýdia. Verím, že aj naša Lydka bude dobrým svedectvom bohabojnosti v živote.
Prajem vám sestry, aby vaša bohabojnosť vás predchádzala, tak ako Lýdiu zo Skutkov apoštolov.

Miloš Krpelan