ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Kázeň brata farára Dušana Tótha

Dušan Tóth 17. júna 2012, druhú nedeľu po Svätej Trojici, sme mali v našom cirkevnom zbore vzácnu návštevu z kanadského Toronta, brata farára Dušana Tótha s manželkou Valikou. Boli na dvojtýždňovom liečebnom pobyte v kúpeľoch Bojnice. O tomto ich pobyte sme boli dopredu informovaní, a tak na zasadnutí zborového presbyterstva sme sa dohodli, že využijeme túto príležitosť na službu brata farára. To sa aj v spomenutú nedeľu uskutočnilo v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi.
Za základ kázne mu poslúžil text z Matúšovho evanjelia, 5. kapitoly, veršov 44. a 45. Pripomenul, aké je dôležité si navzájom odpúšťať, nech by nám ktokoľvek a akokoľvek ublížil. Je to nevyhnutné pre náš vlastný život tak, ako nám to ukázal sám Pán Ježiš Kristus pri svojom ukrižovaní.
Po skončení bohoslužieb sme ešte spolu s bratom farárom a jeho manželkou zostali v družnom rozhovore v zborovej miestnosti pri kávičke a skromnom občerstvení. Porozprával nám o jeho práci na duchovnom poli po revolučných zmenách v našej krajine, ale aj v iných postkomunistických štátoch. Sme veľmi vďační bratovi farárovi za túto jeho návštevu a prajeme mu aj do ďalších rokov veľa zdravia a hlavne veľa Božieho požehnania.

Ján Pilch