ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Áno pre Krista

Stretnutie rodín Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 4. až 15. O rozsievačovi a štvorakej pôde.

Pán Ježiš nám hovorí podobenstvo o rozsievačovi. Kto je rozsievač? Je to Pán Ježiš, ale ako vieme, pri práci v poľnohospodárstve sa používajú pomocníci. Takže rozsievačom môže byť každý. Každý jeden človek, každý jeden z nás. Ktokoľvek, kto zvestuje slovo evanjelia, rozsieva.
Čo to znamená rozsievať? Rozhadzovať semienka po okolí. Semienka, ktoré sú ukryté vo vrecku, alebo nejakej nádobe. Tú treba otvoriť a semienka rozhodiť. Ale ako môžeme rozhodiť Slovo Božie, o ktorom hovorí Pán Ježiš? Tak, že ho budeme hovoriť ďalej. Budeme hovoriť radostnú zvesť evanjelia, že Pán Ježiš je Boží Syn. On zomrel za nás na kríži za naše hriechy, a tak nás vykúpil a zmieril s Pánom Bohom.
Pán Ježiš mal veľký talent podrobne pozorovať ľudí, situácie a okolnosti života. Tak aj pri tomto podobenstve upozorňuje, že nie všetky zrniečka, ktoré rozsievač zaseje sa ujmú a prinesú úrodu. Tak je to pri sadení kvetov, zeleniny i zrna. Upozorňuje nás na to, že aj pri rozsievaní Slova Božieho sa stáva, že nie všetky zrniečka padnú na úrodnú pôdu a prinesú úrodu.
Prvá pôda, alebo miesto kde zrniečka padnú, je miesto vedľa cesty. Je to dobré miesto pre sadenie? Nie. Prečo nie? Chodia tade kolesá, nohy, kopytá a tie zrniečka znehodnotia. Zrniečka, ktoré sa nepoškodia vyzobú vtáčiky, lebo je tam málo pôdy, aby sa zrniečka uchytili. A v prenesenom význame, ktorí ľudia sú pre Božie slovo ako kraj cesty? Sú to ľudia nezaujímajúci sa o Božie slovo. A keď začujú Božie slovo, nemajú ani snahu sa pozastaviť a vypočuť si ho. Myslím si, že Pán Ježiš veľmi dobre použil ten príklad cesty. Keď pôjdete niekedy krajom cesty všimnite si, aká rýchla je tam premávka. Nesprávame sa aj my tak niekedy k Božiemu slovu, že sa rýchlo ponáhľame a nemáme na Božie slovo čas?
Druhým miestom, kde padlo zrno, je skala. Skala tiež nie je vhodným miestom pre rast rastlín. Prečo? Je tam málo pôdy a neudrží sa tam vlaha; voda odtečie a semienko vyschne. Kedy sa ľudia správajú k Božiemu slovu ako skala k semienku? Je to vtedy, keď si ho síce vypočujú, ale nemajú snahu obmäkčiť svoje srdcia pre Božie slovo. Správajú sa k nemu ako skala. Nedajú mu žiadnu vlahu zamyslenia sa nad Božím slovom a tak Božie slovo vyschne pri ich skalnom srdci ako semienko na skale.
Tretím príkladom zasiatého semienka je pôda, ktorá je síce vhodná na rast semienka, ale rastie v nej už bodľačie a tŕnie, ktoré udusí vzrastlú rastlinku. A kedy sa správame k Božiemu slovu tak ako táto bodľačia a tŕňová zem? Vtedy, keď počujeme Božie slovo, aj nás osloví, aj by sme ho chceli prijať a žiť podľa neho, ale bodľačie a tŕnie to nedovolí. Čo je tým bodľačím a tŕním v živote, ktoré nedovolí v ľudskom srdci Božiemu slovu zakoreniť sa? Je to všetko to, čo je pre nás dôležitejšie a čo sa bojíme opustiť, aby sme sa mohli zmeniť na Kristov obraz. Raz je to okolie, zvyky, strach, čo si pomyslia ľudia, keď budem iný. Radšej nech to semienko Božieho slova to bodľačie zatlačí.
Spomenul som si na smutný príbeh dievčatka, ktoré mama prihlásila na kresťanský tábor. Dievča spoznalo Pána Ježiša a celé rozradostené sa vrátilo domov. Začalo svedčiť o Pánovi Ježišovi a začalo sa doma modliť. A ako sa k tomu postavila rodina? „My sme to z nej dostali," vyhlásila hrdo matka neuvedomujác si, že zo srdca dievčatka vytrhli vyrastenú rastlinku už prinášajúcu úrodu a nechali tam bodľačie a tŕnie.
Poslednou štvrtou pôdou je tá najvhodnejšia pre rast semienka. Je to úrodná pôda. Ktorí ľudia sú tou vhodnou pôdou pre rast Božieho slova v ich srdciach a životoch? Sú to tí, ktorí počúvajú Božie slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, v srdci, v ktorom nie je bodľačie a tŕnie. Sú to ľudia stáli, ktorí sa vždy priznajú k Božiemu slovu, nie len v nedeľu v kostole, ale i v každodennom živote a prinášajú úžitok. Pracujú na Božej vinici pri šírení Božieho slova, v službe a pomoci bratom a sestrám i ostatným luďom.
A teraz by ste sa mohli opýtať: „Čo má toto všetko spločné s názvom textu: Áno pre Krista?" Čo myslíte? Pán Ježiš je rozsievač, sememo je slovo Božie a pôda sme my. A teraz záleží na každom jednom z nás akou pôdou budeme pre Božie slovo? Vypočujeme si prichádzajúcu zvesť Božieho slova pri nadchádzajúcej Veľkej noci, alebo sa budeme správať ako pôda vedľa cesty a slovo Božie ani nestihne zapustiť korienok v našom srdci, lebo už venujeme myšlienku rýchlo niečomu inému? Vypočujeme si zvesť o tom, že Pán Ježiš skutočne zomrel na kríži za mňa i za moje hriechy? To nie je len historické pripomínanie si dávnej minulosti. Pán Ježiš na kríži reálne trpel, bol strápený a zabitý preto, aby som ja mohol byť zmierený s Pánom Bohom, aby som mohol mať večný život. Prijmem to do svojho srdca, rozhodnem sa, že moje srdce bude pre Božie slovo tou dobrou pôdou, ktorá zachová Božie slovo, prinesie úrodu a tak sa rozhodnem povedať „ÁNO PRE KRISTA".
Pán Boh nám v tom pomáhaj!

Miloš Krpelan