ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Denný detský letný tábor

Na tohoročnom dennom biblickom tábore Môj predivný Pán, ktorý sa konal v zborovej miestnosti nášho kostola v Prievidzi od 20. do 24. augusta, sa zúčastnilo 15 detí z Prievidze, Nitrianskeho Pravna, Novák, Koša a Sebedražia.
Keďže boli celý týždeň veľké horúčavy, deň sme začínali na ihrisku, kde sa mohli deti dochuti vyšantiť. Po ovocnej desiatej nasledovala besiedka s piesňami, modlitbami, biblickým príbehom a kvízom. Na obed sme chodili do reštaurácie Florián na Žabníku. Dôkazom, že jedlo bolo naozaj chutné, boli prázdne taniere. Popoludnie patrilo tvorivej dielni.
Besiedku pripravila a viedla sestra Ivetka Krpelanová, v piatok brat Miloš Krpelan. Deti si postupne vypočuli príbehy: Žena Samaritánka, Milosrdný Samaritán, Pán Ježiš tíši búrku na mori, Návrat strateného syna a Pán Ježiš dáva pokoj. Na týchto príbehoch sa deti naučili, že: večný život je dar od Pána Boha, dobré skutky nezaručia večný život, Pán Ježiš je Pánom nad všetkým, máme uveriť v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a len Pán Ježiš môže vniesť pokoj do nášho srdca. Každý deň sestra Ivanka Krpelanová naučila deti zlatý verš. Potom odpovedali na kvízové otázky. Takto si zopakovali príbeh a ukázali, ako pozorne počúvali.
Popoludňajšie tvorivé dielne viedla sestra farárka. Každý deň sa deti venovali určitej činnosti: servítkovou technikou ozdobili poháre od kávy a tak vytvorili pekné vázičky, technikou Tea Bag Folding (skladanie čajových sáčkov) si urobili pohľadnice a poskladaním kvietkov, motýľov a stromu vytvorili obraz do zborovej miestnosti, maľovaním textilnými fixkami a voskovkami si podľa šablón urobili originálne vzory na tričká, tí najmenší si urobili obrázky mozajkovou technikou a tiež veľa pekných vecí zo zažehľovacích koráliek.
Počas trvania tábora sa naučili mnoho piesní. Najviac si obľúbili pieseň Na jazere je veľká búrka, ktorá sa stala táborovou hymnou. Na záver dostali diplom o absolvovaní tábora a darčeky na pamiatku.

Mgr. Blanka Kostelná