ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Koncert spevokolu Zvonček z Hýb

Vo štvrtok 26. júla o 17. hodine sme sa stretli v našom kostole v Prievidzi, aby sme privítali vzácnu návštevu - detský spevokol Zvonček z Hýb. Na úvod stretnutia nás všetkých privítala domáca sestra farárka Blanka Kostelná a odovzdala slovo hosťom. Tí spievali piesne zo svojho repertoáru a postupne nás oboznámili s históriou ich spevokolu a kde všade už svojimi piesňami slúžili.
Veľmi pekná bola scénka o rukách. Boh mám ich dal, aby sme sa milovali, slúžili iným, pomáhali si. Ale ruky, ktoré mali milovať nenávidia, ktoré mali slúžiť iným obracajú sa chrbtom, ktoré mali pomáhať, ubližujú. Pán Ježiš prišiel na svet toto všetko zmeniť, ale ľudia Ho pribili na kríž. On však nezostal na kríži, ale vstal zmŕtvych a ponúka svoje ruky mne i tebe. Záleží na každom jednom z nás, či Jeho ruky prijmeme, alebo sa otočíme chrbtom.
Potom nasledoval opäť blok piesní. Pomedzi ne sme sa dozvedeli niečo z histórie zboru v Hybiach. Pozreli sme si obrázky dediny, kostola i fary.
Slovom Božím sa nám prihovoril brat farár Stanislav Grega, čítal verše zo Žalmu 32. Témou jeho príhovoru bol hriech. My, ľudia, keď sa dopustíme hriechu, chceme ho skryť, aby ho nikto nevidel. A čiastočne sa nám to aj darí. Ale tým, že ho skrývame, sa na jeden hriech nabalí iný, ďalší a ďalší. No Pán Boh vidí dovnútra, vidí aj náš hriech. A ten treba vyznať! Iba Pán Ježiš nás môže očistiť. Náš hriech zobral na seba Ten, ktorý je čistý. On sa pre nás pošpinil, aby sme boli čistí my.
Piesne, ktoré sme si vypočuli, mali nielen peknú melódiu, ale aj hĺbku slov. Veľmi pekná pieseň bola O márnotratnom synovi, ale i ďalšie, ktorými deti chválili a oslavovali Boha. Napríklad Maličký, Dobroreč duša Bohu, Dobrý je náš Pán, Smieme kráčať a dokonca jednu pieseň Prišiel Boh sme spievali spoločne. Spevokol i publikum. Veľmi dobre sa nám počúvali piesne i slovo našich hostí a za ich službu im ďakujeme. Odchádzali sme do svojich domovov povzbudení Božím slovom i krásnym spevom. Mnohí z nás si po skončení zakúpili CD s pesničkami Zvončeka a tak budú aj doma počúvať spev na chválu Boha.
Po koncerte bolo v zborovej miestnosti pripravené pohostenie pre malých i trocha väčších spevákov, za ktoré patrí vrelá vďaka sestrám z Prievidze.
Prajeme spevokolu Zvonček, aby Pán Boh požehnával ich prácu, aby ich piesne zneli na chválu Božiu. Tak, ako zvon zvoláva ľudí do chrámu, nech ich hlásky, zvončeky, rozprávajú o Bohu a Božej láske k nám ľuďom.

Iveta Krpelanová