ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Stretnutie bývalých konfirmandov

Uskutočnilo sa 12. októbra 2013 v zborovej miestnosti nášho chrámu v Prievidzi. Rozoslali sme štyridsať dva pozvánok mladým ľuďom, ktorí boli konfirmovaní za posledných desať rokov. O 15. hodine napokon prišli štyri dievčatá.
Sestra farárka sa v úvode pomodlila a všetkých nás privítala. Manželia Ivetka a Miloš Krpelanovci pripravili výber piesní. Ich slová sa premietali projektorom na stenu. Na gitare nás sprevádzal brat Junga. Sestra Lechtová mala krátke zamyslenie o tom, aká dôležitá a potrebná je osobná viera v Pána Boha.
Najväčší časový priestor mali naši mladí. V príjemnej rodinnej atmosfére rozprávali o tom, ako sa im darí, akým aktivitám sa venujú v škole, v rodine, v iných zboroch, o svojich plánoch do budúcnosti. Hlavne však majú záujem o ďalší duchovný rast, čo nás teší. Preto sme sa dohodli na ďalšom stretnutí s tým, že každý z nich privedie aspoň jedného priateľa. Pri čaji a koláčikoch vznikol nápad, že to bude „Wafle párty". Opäť v sobotu, 23. novembra 2013 o 14:00 hodine.
Na záver sme sa pomodlili. Ďakujeme Ti, Pane náš, že si bol pri nás.

Mgr. Anna Lechtová