ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Tretie stretnutie bývalých konfirmandov

V prievidzskom kostole sa v sobotu 14. decembra 2013 opäť stretla pokonfirmačná mládež. V úvode sme zaspievali niekoľko mládežníckych piesní. Pred modlitbami sme si v krátkom zamyslení pripomenuli, že Pán Boh má pre nás, obyčajných ľudí, neobyčajný plán. Chce si použiť každého z nás pre prácu na Jeho vinici.
Témou stretnutia bol advent. Rozprávali sme sa o tom, že je to obdobie prípravy na Vianoce, ale nielen v materiálnej forme. Má byť predovšetkým duchovnou prípravou na príchod Spasiteľa; ten historický, ale aj ten budúci, ktorý očakávame.
Potom nasledovali piesne a modlitby. Po ukončení duchovnej časti sme sa posilnili aj telesne výbornou kapustnicou a skvelými koláčikmi. Prežili sme v tomto malom spoločenstve požehnané chvíle a dúfame, že takýchto stretnutí bude v našom zbore viac. Touto cestou pozývame aj ostatných mladých ľudí do spoločenstva mládeže.
Najbližšie sa stretneme 25. januára 2014 o 14:00 hodine v zborovej miestnosti v kostole v Prievidzi na Fašiangovej párty. Tešíme sa na Vás.

Iveta Krpelanová