ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Mikulášske popoludnie

Každoročne sa v Zemianskych Kostoľanoch koná v predvianočnom čase milá slávnosť spojená s príchodom Mikuláša a jeho pomocníkov, čerta a anjela. Bolo tomu tak i tento rok 5. decembra 2013. Túto udalosť organizoval miestny obecný úrad už druhý rok vonku, na trhovisku (predchádzajúce roky sa konali v kultúrnom dome). Samotnému príchodu deťmi najviac očakávaného Mikuláša predchádzal vianočný program, ktorý otvorila starostka obce. Slávnostnú atmosféru navodili detský folklórny súbor Domovina, mužský a ženský spevokol z klubu dôchodcov a spevokol Zboru pre občianske záležitosti. Náš cirkevný zbor reprezentoval spevokol zo Zemianskych Kostolian, ktorý prispel dvoma piesňami „Ajhľa, Dieťa" a zo spevníka „Narodil sa Kristus Pán".
Celá slávnosť sa niesla vo vianočnej nálade, rozvoniavali domáce koláče, posúchy a kapustníky. Komu bolo zima, mohol sa zahriať horúcim čajom alebo punčom. Deti zo základnej školy pripravili burzu vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb a stromčekov z cestovín, ale nedali sa zahanbiť ani dospelí, ktorí ponúkali, či už háčkovaných anjelikov, alebo domáce oblátky a medovníky.
Vyvrcholením programu bol príchod Mikuláša s plnými košíkmi sladkostí. Niektoré deti sa tešili, niektoré sa aj rozplakali, najmä keď sa zjavil čert. Ľuďom sa však ani potom nechcelo ísť domov a zdržali sa pri horúcom punči a príjemnom rozhovore.

Renáta Bartová