ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Stretnutie rodín na chate v Lelovciach

Oslava Pána, poučenie z Božieho slova, stretnutie s blízkymi ľuďmi, ale aj nasýtenie tela, priestor pre rozhovory, bližšie vzájomné spoznanie sa i vyšantenie detí, to všetko sa dalo nájsť v sobotu 15. júna na stretnutí rodín nášho zboru v lone prírody na chate v Lelovciach.
Začiatok stretnutia, hoci mierne komplikovaný technickými problémami, prebehol vďaka nezištnej pomoci bratov a sestier hlavne zo Zemianskych Kostolian prakticky bez problémov. Transport cez hospodársky dvor farmy, kde sa z malej ZOO tešili nielen deti, bol rozdelený na niekoľko fáz, ale napokon prispel k istej dobrodružnosti podujatia. A bolo veľmi milé, že ľudia prichádzali aj priebežne, ako im to dovolili ich ostatné povinnosti.
Po zhromaždení na chate začalo stretnutie modlitbami a piesňou zo spevníka. Následne brat Miloš Krpelan predniesol pripravenú prezentáciu, ktorej hlavnou postavou bol apoštol Peter - chodenie vedľa Krista a chodenie s Kristom. Tak by sa dala stručne zhrnúť táto veľmi zaujímavá prednáška, obsahujúca v sebe i istú dávku súťaživosti a zapojenia poslucháčov.
Piesne zo spevníka potom priebežne ovlažovali toto stretnutie, pričom sa k nim pridávali i pekné ľudové pesničky, zvyčajne podľa kraja, z ktorého spievajúci pochádza.
Vydarené počasie pomohlo deťom pri ich hrách, postupne opäť prišla na rad aj obľúbená streľba, ktorej neodolali ani niektorí dospelí. Opekanie prinesených „uhľohydrátov" riešilo obed, okrem toho mnohé sestry prieniesli rôzne zákusky a koláče a tak nebola núdza ani o nasýtenie tela.
Vzájomné zoznámenie sa, spoločné rozhovory, prechádzky po krajine a šantenie detí len umocnili toto Bohom požehnané podujatie. Naša vďaka patrí Pánovi, ale aj všetkým, ktorí akoukoľvek hrivnou prispeli.

Ing. Peter Majerík