ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Návšteva v družobnom Skoczowe

26. mája 2013 sa delegácia nášho zboru, tentokrát zo Zemianskych Kostolian, zúčastnila na krásnej slávnosti v priateľskom cirkevnom zbore v Skoczowe v Poľsku. Tu si pripomínali 150 rokov od posviacky kostola Svätej Trojice. Okrem našej delegácie mohli domáci privítať aj ďalších bratov a sestry z priateľských cirkevných zborov v zahraničí: Nemecka, Fínska a ďalších štátov.
Program začal hneď ráno koncertom spevokolov z okolitých zborov. Nasledovali služby Božie. Kázňou Božieho slova poslúžil brat biskup Jerzy Samiec na text z Markovho evanjelia 4. kapitoly, 30. až 34. verša: Potom hovoril: Čomu pripodobníme kráľovstvo Božie, alebo v akom podobenstve ho predstavíme? Je ako horčičné zrno: keď je siate do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi; ale zasiate sa rozrastie a je väčšie ako všetky byliny; vyháňa veľké ratolesti, takže v jeho tôni môžu hniezdiť vtáci nebeskí. A hlásal im slovo v mnohých takých podobenstvách, nakoľko mohli pochopiť. Bez podobenstva im však nehovoril, ale svojim učeníkom osobitne všetko vykladal.
Celé služby Božie spestril mohutný spev domáceho spevokolu a tiež príhovory domácich i zahraničných hostí.
Po chutnom obede program ešte pokračoval. Bolo možné vybrať si z viacerých aktivít, ktoré boli určené pre dospelých a tiež aj pre deti. My sme využili možnosť rozhovorov v Zborovom dome. Porozprávať sa navzájom o radostiach, ale aj starostiach a ťažkostiach, ktoré musíme ako cirkevné zbory riešiť a zápasiť s nimi.
Celý deň bol jednou veľkou oslavou a chválou Pána Boha za Jeho dobrodenia, ktoré koná, za Jeho dary, prijímané v hojnosti a za Jeho vedenie v dobrých i ťažkých časoch. Odchádzali sme naspäť domov posilnení vo viere a povzbudení do ďalšej práce, ktorá nás čaká v našom cirkevnom zbore. Buď Bohu vďaka za tento deň!

Ing. Ján Kuneš