ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Detský letný tábor

Sedemnásť detí nášho zboru z Prievidze, Handlovej, Nitrianskeho Pravna, Novák, Koša a Sebedražia sa zúčastnilo 19. až 23. augusta 2013 na dennom biblickom tábore Víťazný beh.
Každý deň začínal modlitebným stíšením. Potom nasledovali hry a súťaže, kde Bežci a Atléti zbierali body pre svoj tím. Po dobrých výkonoch bolo treba doplniť energiu a vitamíny z ovocnej desiaty. A potom bola besiedka pozostávajúca z piesní, lekcie, kvízu a učenia zlatého verša.
Hlavnou postavou celého tábora bol apoštol Pavol, ktorý viackrát vo svojich listoch hovorí o svojom živote ako o behu alebo ako o zápase.
Deti mohli sledovať proces Pavlovej premeny. Od Saula, ktorý nenávidel všetko, čo súviselo s Pánom Ježišom. Videli jeho úprimnú ľútosť, keď sa mu zjavil Pán Ježiš na ceste do Damasku. Počuli, koľko prenasledovania a odmietnutia zažil Pavol v prvých rokoch po svojom obrátení, no ani v tých najväčších problémoch nezostal Pavol úplne sám. Videli aj jeho vytrvalosť a odhodlanie pri hlásaní evanjelia. Spoznali Pavla aj v jeho slabosti, kedy k nemu prišiel Pán Ježiš so slovami povzbudenia. A keď sa jeho život chýli ku koncu, napriek ťažkostiam a mnohým súženiam, s ktorými sa stretol, hodnotí svoj život pozitívne.
Na príklade Pavlovho života sme deti vyzvali, že aj oni potrebujú začať svoj vlastný beh s Pánom Ježišom; vysvetlili sme im, ako môžu tento beh začať; ukázali sme im, že život s Pánom Ježišom nebude bez problémov, ale On bude vždy s nimi, aby im pomohol; a varovali sme ich pred tým, čo sa stane, ak na svoj beh s Pánom Ježišom nenastúpia.
Na obed sme chodili do neďalekej reštaurácie, kde sa o nás veľmi dobre postarali a chutné jedlo rýchlo mizlo z tanierov.
Popoludnia sme venovali tvorivým dielňam, kde mohli deti preukázať svoju šikovnosť a tvorivosť. Už tradične si maľovali tričká textilnými fixkami a voskovkami podľa vlastnej fantázie. Ušili si zvieratká z nepotrebných ponožiek. Staršia skupina obmotávala plechovky špagátikom a potom ozdobovala farebnými nitkami; zo skladaných čajových sáčkov vytvorili podložky pod poháre a z farebných papierov technikou 3D origami poskladali ananás. Mladšia skupina si robila zo zažehľovacích korálok podložky pod poháre; oblepovaním plastových fľaštičiek kúskami farebného papiera vznikli zaujímavé vázičky a tiež si vytvorili pekné obrázky z vystrihnutých farebných koliesok.
Na konci tábora dostalo každé dieťa diplom a balíček s drobnosťami, ktoré im budú pripomínať tieto spoločné chvíle.
Vďaka a chvála za krásny, požehnaný týždeň patrí predovšetkým Pánu Bohu, ktorý nás ochraňoval, dal pekné počasie a deti, ktoré pozorne počúvali, aby sa čo najviac o Ňom dozvedeli.

Mgr. Blanka Kostelná