ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Poďakovanie za úrody

29. septembra 2013 sme v našom cirkevnom zbore vzdávali vďaku a chválu Pánu Bohu za úrody zeme. A veru bolo za čo ďakovať. Dosvedčovali to stoly, kde bolo aspoň niečo zo všetkého, čo sa urodilo v našich záhradách a na poliach.
Slová kázne: „Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, a slúžili Mu celým srdcom a celou dušou, tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesenný i jarný dážď; zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a nasýtiš sa" (5. kniha Mojžišova, 11. kapitola, 13. až 15. verš), sú zasľúbením Božieho požehnania. Zároveň poukazujú na súvis medzi poslušnosťou a Božím požehnaním. Aká by však bola aj tohoročná úroda, keby nám Pán Boh dal len toľko, koľko sme si zaslúžili? To nás utvrdzuje v tom, že Božie milosrdenstvo je oveľa väčšie ako naša poslušnosť a vedie k pokániu, potom k vzdávaniu vďaky a napokon k rozhodnutiu žiť podľa Božích prikázaní ako poslušné Božie deti, ktoré s radosťou plnia vôľu svojho Otca.
Nech nám v tom sám Otec nebeský pomáha.

Mgr. Blanka Kostelná