ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch

Hoci v upršaný deň, predsa v hojnom počte a v dobrej nálade sme sa stretli 14. septembra na miestnej fare v Zemianskych Kostoľanoch. Okrem milých domácich nás vítal aj bublajúci guláš.
S desiatou hodinou sa blížil čas stretnutia sa na chválach, modlitbách a čo bolo nové - scénka. Tou sa to aj začalo. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola:
- Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí,
- Ježiš chodí po mori.
Učeníci Pána Ježiša úspešne prekonali slabú vieru a doplávali k brehu a mohli sme sa všetci spoločne započúvať do slov v kázni brata farára Havrilu. Tí, ktorí ľutujú, že tu nie je obsah kázne, sú srdečne pozvaní na ďalšie zborové stretnutie. A my ostatní sme si odniesli so sebou niekoľko napomenutí:
- my, ktorí sme prijali Pána Ježiša, sme soľou zeme,
- nielen chlebom je človek živý, nemali by sme sa starať len o sýte telo, ale aj sýtiť svoju dušu.
A opäť sme pri jedení, ktoré na poludnie nabralo reálnu podobu. Vychvaľovanie gulášika nemalo konca. Ako pozorní poslucháči kázne sme si za svoje zobrali, že pohyb je pre telo tiež dôležitý a tak do zábavy, hier a súťaží sa zapojil každý, veď všetci chceme mať aj zdravé telo. Domov určite nikto neodchádzal smutný, hladný alebo nahnevaný, a čo je najpodstatnejšie, bez požehnania.
Tak nezabudnite, nabudúce ste srdečne vítaní aj Vy.

Ing. Elena Mikulíková