ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie žien

V nedeľné popoludnie 9. júna 2013 sa konalo stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Približne 250 bratov a sestier prijalo pozvanie od cirkevného zboru v Lazoch pod Makytou.
Stretnutie sa začalo spoločnými službami Božími. Liturgovali: Margita Dieová zo Záturčia, Zuzana Szabová z Príboviec a Lenka Rišianová z Púchova. Kázňou slova Božieho, poslúžila Barbora Vontorčíková z Košece. Za základ kázne si vybrala slová z proroka Izaiáša 41. kapitoly, 10. verša: „Neboj sa, lebo ja som s tebou."
Každodenne sú ženy konfrontované s množstvom starostí a tlakov, ako základná starostlivosť o deti, domácnosť a svoje povolanie. Do toho prichádza Pán Boh so svojim pozvaním do Jeho blízkosti. Je to slovo určené nielen ženám, ale oslovuje všetkých. Je dôležité pri našom nedostatku času nájsť si čas pre Pána Boha, prísť k Jeho nohám a s dôverou Mu vložiť do rúk celý svoj život.
Po službách Božích sme od štedrých hostiteľov prijali občerstvenie a započúvali sa do príbehu, ktorý nám sprostredkovala sestra Tatiana Eštoková zo Záriečia. Na úvod nám priblížila biblický príbeh o márnotratnom synovi. Všetci túžime po prijatí, túžime byť milovaní, ale zažili sme už množstvo sklamania a zranení, a to aj od tých, ktorých sme milovali a ktorým sme dôverovali. My smieme prísť k Pánu Bohu a všetko Mu predostrieť. On nás poteší a upevní vo viere.

Mgr. Anna Lechtová