ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Fašiangové posedenie

Dňa 25. januára 2014 sme sa stretli v kostole v Prievidzi v zborovej miestnosti. Téma stretnutia bola Fašiangy a život kresťana. O tom, ako to bolo niekedy, a s čím sú fašiangy spojené, nám porozprávala sestra farárka Blanka Kostelná.
Výkladom poslúžil brat Miloš Krpelan. Rozprával o dobití Jericha. O tom, že Jozue dôveroval Pánu Bohu aj v situácii, ktorá sa v našich očiach zdala nerozumná. V dnešnej dobe Pán Boh chce konať aj v našich životoch mnohé veci a túži po tom, aby sme Mu dôverovali. Prosme Ho vo svojich modlitbách o pravú vieru a oddanosť.

Iveta Krpelanová