ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Deň matiek

V nedeľu 18. mája popoludní sme sa zišli v prievidzskom kostole, aby sme si pripomenuli Deň matiek a poďakovali sa Bohu za dar materstva. Veriacich zo všetkých filiálok nášho zboru na úvod privítal brat Miloš Krpelan, ktorý bol režisérom i moderátorom celého podujatia.
Po úvodnej piesni nasledovali modlitby bratov a sestier z Prievidze a Nitrianskeho Pravna. Po nich biblické zamyslenie brata Majeríka venované starozmluvnej postave Noémi.
Vystúpenie detí z matkocirkvi v Zemianskych Kostoľanoch bolo umocnené aj peknými hlasmi kostolianskeho spevokolu a príhovorom brata Plachého s príťažlivým rozvinutím danej témy.
V ďalšom biblickom zamyslení si za hlavnú postavu matky vybrala sestra Iveta Krpelanová Rebeku. Možno trochu s neortodoxným prístupom a množstvom otázok na záver sa venovala tejto biblickej postave s nefalšovaným záujmom prítomných poslucháčov.
K slovu i piesňam sa následne dostali deti z Handlovej, Prievidze i Nitrianskeho Pravna. Za svoje vystúpenie zožali zakaždým zaslúžený potlesk, podobne ako pred nimi ich vrstovníci zo Zemianskych Kostolian. Recitácia i piesne určite nepotešili len prítomných dospelých ale aj nebeského Otca. Po druhej piesni zo spevníka nasledovali záverečné modlitby a poďakovanie brata Krpelana spoločne s pozvánkou na malé občerstvenie do vestibulu kostola. Tam vznikol dostatok priestoru na diskusie, bližšie zoznámenie sa, rozbor problémov i pochvalu pre tých, ktorí sa na organizácii tohto podujatia podieľali. No ďakovať treba hlavne Bohu, že nás v pokoji a dobrej mysli sprevádzal celým týmto podujatím a nielen ním.

Ing. Peter Majerík