ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Druhé stretnutie mužov v našom zbore

V nedeľný podvečer sme sa v zborovej miestnosti opäť stretli muži, aby sme oslávili Pána a posilnili svoju vieru. Vekom od školopovinného až po dôchodcov. Miestnou príslušnosťou naprieč takmer celým okresom. Priznám sa, na takomto stretnutí som sa zúčastnil prvýkrát a tak som bol aj zvedavý, ako bude prebiehať. Riadiace opraty v rukách pevne zvieral brat Miloš Krpelan a tak sa po jeho privítaní a modlitbe rozbehol ďalší program. Piesne za sprievodu gitár zazneli v priebehu podujatia viackrát a vhodne doplnili hovorené slovo. Nakoľko sme sa stretli niektorí v tomto zhromaždení prvýkrát, prebehlo aj stručné predstavenie sa. Bolo prezentované aj svedectvo o osobnej ceste pri hľadaní a nachádzaní Boha, práve v podaní moderátora stretnutia. Ako perličku možno dodať, že pri tomto hľadaní našiel aj svoje rodinné šťastie.
Biblické témy boli posadené na konkrétne skutočnosti, ku ktorým sme sa mohli vyjadriť. Hlavnou sa stala otázka: Čo sa vlastne pokazilo? Odpoveď sme sa pokúšali nájsť prostredníctvom Markovho evanjelia (kapitola 7., verše 1. až 23.). Pritom zaznelo množstvo názorov, pričom diskusia bola na vysokej kultúrnej úrovni. Možno niektorí bratia boli mĺkvejší, ale to sa v budúcnosti môže zmeniť. A tak po vyjadreniach k záležitostiam mediálneho spravodajstva z pohľadu kresťana, prišlo na čítanie evanjelií a diskusii na tému farizejstva, respektíve spútavania Božích myšlienok ľudským podaním.
Skutočne treba pochváliť moderátora za veľmi vhodný výber tém, za celkové riadenie diskusie a taktiež aj za prípravu občerstvenia, ktoré spolu s neformálnou diskusiou tvorilo záver tohto stretnutia. Pokiaľ bude zachovaná takáto kvalita a vysoká úroveň, verím, že tieto stretnutia privábia aj ďalších mužov z nášho zboru. Srdečne ich na ne pozývame.

Ing. Peter Majerík