ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Tretie stretnutie mužov v našom zbore

V podvečer dňa 6. decembra 2014 sa na fare v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnilo v poradí tretie stretnutie mužov. Brat Ivan Junga si pripravil prednášku na tému: Realita či ilúzia? v duchu slov Evanjelia podľa Jána, 8. kapitola, verše 31., 32. a 36. Bratia aktívne debatovali a vyjadrovali sa k téme. Že brat Ivan nie je len vynikajúci rečník, ale i šikovný gitarista a spevák, svedčili prekrásne piesne, ktoré si zaspieval spolu s ostatnými bratmi. Prítomných zaujal aj citát z diela Dr. Martina Luthera O slobode kresťana: „Kresťan je služobným pánom nad všetkými vecami a nie je nikomu poddaný. Kresťan je služobným otrokom všetkých vecí a je každému poddaný." Záver stretnutia patril vzájomným rozhovorom a občerstveniu - obloženým chlebíčkom, zákuskom a palacinkám.

Dovetok administrátora. Poďakovanie patrí bratom zo Zemianskych Kostolian za vytvorenie príjemného prostredia, obzvlášť za pomazánku brata Beláka, zákusky od brata kaplána Pavlúsa, najmä však palacinky od najmladšieho z nás Janka Plachého. Ďakujeme!

Ing. Vladimír Plachý