ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie žien v Príbovciach

V nedeľu popoludní 1. júna 2014 sme nastúpili do autobusu a vyrazili do Príboviec na Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu.
V Príbovciach nás privítalo upršané počasie, a tak hoci sme prišli o niečo skôr, hneď sme sa usadili v kostole. A veru sa rýchlo zaplnil.
O 15. hodine sa začali služby Božie, ktoré liturgovali sestry farárky Lenka Rišianová z Púchova, Zuzana Szabová z Príboviec a Barbora Vontorčíková z Košece. Kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka Jana Drottnerová zo Zemianskeho Podhradia na text Prvej knihy kráľov 17. kapitoly, 8. až 24. verša o prorokovi Eliášovi a žene zo Sarepty. Po kázni sa prítomným prihovoril administrátor seniora TUS Marián Kaňuch.
Po službách Božích sme mali priestor na vzájomné rozhovory pri skutočne bohatom občerstvení. Posilnení na tele sme sa znovu usadili v kostole a započúvali sa do zaujímavej, veľmi pútavým spôsobom sprostredkovanej prednášky doc. Miloša Kovačku: „Vzácne ženy rodu Révai."
V závere stretnutia sestra Emília Fojtíková prezentovala gobelín k 500. výročiu reformácie a vyzvala, aby sa čo najviac žien z čo najviac cirkevných zborov seniorátu zapojilo do vyšívania časti určenej nášmu seniorátu, ktorá približuje tematiku Žilinskej synody.
S vďakou Pánu Bohu za pekné požehnané popoludnie sme sa spokojní šťastne vrátili domov.

Mgr. Blanka Kostelná