ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zájazd do Trenčína a Uhrovca

Dňa 17. mája 2014 si členovia nášho zboru urobili výlet do Trenčína, kde sa v evanjelickom kostole konala krásna akcia pod názvom „Od prameňov slovenčiny". Zazneli tu básne v podaní známej herečky Idy Rapaičovej, ďalej skladby, ktoré zahralo sláčikové kvarteto Konzervatória v Bratislave a piesne od rôznych slovenských autorov. Interprétmi piesní bola vokálna skupina VOX z Trenčína, v ktorej účinkuje aj náš brat Ondrej Pilch mladší, študent piateho ročníka tunajšej univerzity.
Keďže celá akcia bola venovaná výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, tak cestou do Trenčína sme sa zastavili v Uhrovci, ktorý je rodiskom nielen Ľudovíta Štúra, ale aj Alexandra Dubčeka. Prezreli sme si ich rodný dom, kde je zriadená expozícia zo života Ľudovíta Štúra a bol nám premietnutý dokumentárny film o Alexandrovi Dubčekovi. V Uhrovci sme navštívili aj obecné „múzeum", kde sme si mohli prezrieť rôzne dobové oblečenie, nábytok, náradie a hlavne výstavné kusy výrobkov z niekdajšej uhroveckej sklárne - vázy, poháre, lampy.

Ing. Marta Šuňalová