ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Návšteva z cirkevného zboru Hanušovce nad Topľou

Dňa 22. novembra 2015 do nášho cirkevného zboru zavítala návšteva z Hanušoviec nad Topľou, odkiaľ pochádza brat kaplán so svojou manželkou. S cieľom spoznať sa, stretnúť sa a povzbudiť náš cirkevný zbor poslúžili na službách Božích v Prievidzi i v Zemianskych Kostoľanoch.
Spevokol Jána Bohdana Hroboňa zaspieval na službách Božích pripravené piesne, sestra farárka Eva Škarupová poslúžila zvesťou Slova Božieho. Poslednou piesňou Požehnanie s Vami zostáva spevokol vyslovil skrze pieseň nádherné požehnanie pre všetkých prítomných. Bolo to milé a požehnané stretnutie ako pre domácich cirkevníkov, tak aj pre hostí z Hanušoviec.
Obohatení Slovom Božím i piesňami na službách Božích sme sa následne presunuli do Kultúrneho domu v Zemianskych Kostoľanoch, kde bolo pripravené posedenie pre hostí, presbyterov a domácich cirkevníkov zo Zemianskych Kostolian. Sestry z Kostolian pripravili chutný obed, napiekli výborné koláče a zákusky, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
V závere stretnutia zazneli mnohé poďakovania za pozvanie a uskutočnenie tohto milého stretnutia. Zároveň sme dostali pozvanie v nasledujúcom roku navštíviť cirkevný zbor Hanušovce nad Topľou. Veríme, že to nezostane len pri pozvaní a slovách, ale že sa nám na jar podarí uskutočniť zájazd a navštíviť tento cirkevný zbor, viac sa spoznať, vytvoriť nové priateľstvá a vidieť ako to funguje aj v iných cirkevných zboroch.

Mgr. Miroslava Tekely