ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Konfirmácia

Zavŕšením procesu predkonfirmačnej prípravy bola slávnostná konfirmácia, ktorá sa konala dňa 21. júna 2015 v evanjelickom kostole augsburského vyznania v Zemianskych Kostoľanoch. Slovo Božie v rámci slávnostných služieb Božích zvestoval kaplán Mgr. Jakub Pavlús. Vo svojej kázni upozornil mladých ale i starších ľudí na dôležitosť múdrosti, ktorej počiatkom je bázeň pred Hospodinom. A taktiež na význam a poslanie konfirmácie v živote človeka, o zodpovednosti každého za svoj kresťanský život po konfirmácii. Po kázni nasledovalo slávnostné vystúpenie konfirmandov, pozostávajúce zo spevu, krátkych príhovorov a prosieb. Po vykonaní vyznania viery a sľubu sa im prihovoril brat dozorca Ing. Ján Kuneš. Na záver sa konfirmandi poďakovali tým, ktorí ich na tejto ceste sprevádzali. Po ukončení slávnostnej konfirmácie nasledovalo pohostenie a posedenie členov cirkevného zboru a hostí v zborovej miestnosti.
Vyznanie viery a sľub učinili títo noví členovia našej cirkvi: Leonard Daubner, Radka Urbáneková, Ing. Vladimír Plachý a Božena Stručková. Veríme, že sa s nimi budeme stretávať na službách Božích i pri iných zborových príležitostiach.

Mgr. Erika Domonkošová