ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Stretnutie mužov na začiatku roka

V poradí piate a prvé tohtoročné stretnutie mužov konané v nedeľu 4. januára na fare v Zemianskych Kostoľanoch prinieslo nový rekord v počte účastníkov, keď sa nás zišlo až 16. Obava, že po vianočných sviatkoch budú ľudia duchovne presýtení a stretnutie sa odohrá v komornej atmosfére, sa absolútne nenaplnila.
Na základe Lukášovho evanjelia, konkrétne 9. kapitoly, veršov 18. až 26., sme preberali totožnosť Pána Ježiša, kontrast medzi tým ako Ho v tom čase ľudia chápali a tým ako Ho chápali učeníci a v neposlednom rade ako Ho chápeme my dnes. Taktiež sme uvažovali nad otázkou, čo to znamená zaprieť seba samého, niesť kríž a nasledovať Krista. Aj svedectvo jedného z nás vyvolalo zaujímavú diskusiu.
Prišlo aj na problémy technického rázu našich stretnutí. Ako poskladať program tak, aby bol ešte zaujímavejší. Ale aj na to, ako konkrétne vykonávať misiu, aby sme do Kristovho stáda pomohli ďalším ovečkám. Oddych do diskusie vnášali naši gitaristi za spevavej asistencie tých z nás, ktorí spievať vedia. Po záverečných modlitbách bol síce oficiálny program ukončený, avšak neformálna diskusia pokračovala s nezmenšenou intenzitou. Ešte aj s občerstvením, o ktoré sa opäť postarali bratia zo Zemianskych Kostolian, hlavne Janko a Vladimír Plachý. Poďakovanie si určite zaslúži aj moderátor duchovnej časti Peter Kajtár. Hlavne však treba vo svojich modlitbách ďakovať Bohu, že nás pri týchto stretnutiach sprevádza svojim Svätým Duchom.

Peter Mojžiš, Ing. Peter Majerík