ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zborový deň

Tak ako každoročne sa aj tento rok uskutočnil dňa 26. septembra 2015 Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch.
Stretnutie sa už tradične začalo programom v kostole, ktorý sa niesol v duchu témy: „Viem, komu som uveril" (Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 12. verš). Brat kaplán na úvod privítal všetkých prítomných a vyjadril radosť z tohto stretnutia, i napriek tomu, že počasie nebolo veľmi priaznivé.
Program obsahoval výklad Božieho slova, svedectvá viery, modlitby, mládežnícke piesne i piesne zo spevníka, ktoré sa spievali za sprievodu kapely. Scénka o uzdravení slepca bola taktiež vyjadrením silnej viery slepca v Ježišovu moc a záchranu. V programe poslúžili aj deti so svojím programom z letného tábora.
Potom sa už všetci tešili na výborný guláš, ktorý nám pripravila sestra Jarmila Mlčúchová spolu s ďalšími sestrami. Po dobrom obede a posedení pri káve a koláčikoch sa deti pobrali von do záhrady a dospelí si mohli pozrieť v zborovej miestnosti film o odvážnom čine človeka a záchrane ľudských životov.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave zborového dňa, ale aj tým, ktorí neváhali a prišli na toto stretnutie.

Mgr. Miroslava Tekelyová