ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie žien

V horúci nedeľný deň 7. júna 2015 o 13. hodine dvadsať deväť členov nášho cirkevného zboru odchádza prežiť popoludnie s našim Pánom do Novej Dubnice, kde sa koná Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu.
Okrem milých slov na privítanie nám veľmi dobre padlo občerstvenie v podobe minerálky a malého pohostenia. Program sa začal oslovením domáceho brata dozorcu Ing. Jána Šušaníka. Porozprával nám históriu cirkevného zboru Košeca a dcérocirkvi Nová Dubnica od reformačného hnutia po súčasnosť. Potom nasledovali slávnostné služby Božie. Kázňou poslúžila sestra farárka Zuzana Peťkovská; prihovoril sa brat Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu a hudobným programom, hrou na klavír a flautu, spestrili služby Božie členovia domáceho cirkevného zboru.
Prestávku po službách Božích sme využili na presun do kultúrneho domu, kde bolo pripravené bohaté pohostenie. Tu pokračoval ďalší program. Veľmi zrozumiteľnou terminológiou mala sestra Katarína Ondejčíková pripravenú prednášku na tému: „Pomoc telu i duši.“ Hovorila o tom, ako pomôcť odbornou radou a pomocou starším imobilným a nevládnym ľuďom. Po prednáške odpovedala na otázky z publika. Potom nám sestra Emília Fojtíková predstavila časť gobelínu TuS a poprosila sestry o pomoc pri vyšívaní. Záverečné slovo mal brat senior Marián Kaňuch. S vďačným srdcom sme vnímali jeho slová i vrúcnu modlitbu.
Naša vďaka za krásne popoludnie patrí domácemu cirkevnému zboru, no predovšetkým Pánu Bohu za Jeho požehnanie a duchovné posilnenie.

Mgr. Anna Lechtová