ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Služby Božie a Deň matiek

Prvá májová nedeľa bola ustanovená ako oslava jedného z najvyšších ľudských povolaní - oslava materstva. A keďže nedeľa je aj sviatočným kresťanským dňom, v tomto roku sme sa rozhodli, že spojíme oslavu Boha a oslavu materského požehnania do jedného celku a tak služby Božie v Prievidzi sa 8. mája niesli hlavne v znamení ďakovania za dar materstva. Doteraz sme si oslavu Dňa matiek pripomínali formou misijného popoludnia, teraz sme sa rozhodli pre zmenu. Pripomienka Božieho daru materstva sa uskutočnila v rámci bohoslužby, pričom v tento deň sa v našom zbore konala iba v Prievidzi, čím sa do kostola v okresnom meste dostavili veriaci zo všetkých filiálok nášho zboru. A to tiež zvýraznilo atmosféru a slávnostný charakter tejto chvíle.
Už od úvodných chvíľ služieb Božích sa formoval hlavný motív smerom ďakovania za Božiu milosť, ktorou obdaril ženy - matky. Či už v modlitbách brata kaplána alebo v kázni sestry farárky. Výber piesní taktiež zvýraznil podstatu dnešnej oslavy. No a po kázni nasledoval ďalší prílev vďaky Pánovi, ale aj všeobecne (a možno aj konkrétne) žene - matke. Začal ho brat Miloš Krpelan recitáciou básne a pridali sa deti recitačným pásmom ale aj piesňami, za ktoré zožali zaslúžený potlesk. Veru, nechce sa veriť, že mnohé zo slov, ktoré v týchto chvíľach vykĺzli z detských úst, sa nevenovali aj konkrétnej osobe, práve vtedy sediacej v kostolnej lavici.
Potom ale prišiel rad aj na plody materstva a tak dietky predkonfirmačného veku boli pozvané pred oltár na požehnanie. Bolo milé sledovať istotu niektorých jedincov, s ktorou pristúpili a pokľakli, ktorá kontrastovala s bojazlivosťou tých menších, ktorí prišli až po chvíľke rodičovského presviedčania a pre istotu aj (zvyčajne) s oteckom za chrbtom. O to viac to ubezpečilo nás prizerajúcich, že Pán je v týchto chvíľach s nami. Ďakujeme!
Vďaka ochotným členom zboru bolo po skončení služieb Božích do čoho „zobnúť" aj vo vestibule kostola, ale najdôležitejším bodom tejto chvíle boli osobné rozhovory a vzájomné bližšie spoznávanie sa. Teraz sa práve prejavil moment celozborovosti akcie, keď sa spolu rozprávali ľudia, ktorí by sa za bežných okolností možno nestretli a pritom majú tak veľa spoločného.

Ing. Peter Majerík