ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Vo štvrtok 28. januára 2016 sa členovia nášho zboru zúčastnili na ekumenických bohoslužbách v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Už niekoľkokrát sme sa takto stretli v Nitrianskom Pravne v rímsko-katolíckom kostole, a tak aj tento rok sa členovia zboru z Nitrianskeho Pravna a Prievidze zapojili do programu.
Hlavná téma tohoročného Týždňa modlitieb bola: Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove (Prvý list Petra, 2. kapitola, verše 9 a 10).
Apoštol Peter píše kresťanom prvotnej cirkvi, že v hľadaní zmyslu, pred príchodom evanjelia, neboli ľudom. Ale keď počuli povolanie stať sa vyvoleným národom a prijali moc Božej spásy v Pánovi Ježišovi Kristovi, stali sa Božím ľudom. Preto aj my máme so sebou niesť Božie slovo do sveta, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta, a tak zvestovali veľké skutky Pánove.
Po spoločných službách Božích sme sa presunuli do kláštora, kde sme spoločne prežili čas pri rozhovoroch a posilnili sa aj na tele z toho, čo sme si priniesli a pripravili na stoly.

Mgr. Blanka Kostelná