ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Návšteva v Hanušovciach nad Topľou

V dňoch 30. apríla a 1. mája 2016 sa konal zborový zájazd do Cirkevného zboru v Hanušovciach nad Topľou, odkiaľ pochádza brat kaplán s manželkou.
Aj keď nás čakala dlhšia cesta, ubehla pomerne rýchlo. Po príchode do Hanušoviec nás čakal chutný obed a po ňom sme navštívili okolité dcérocirkvi: Petrovce, Medzianky a Pavlovce. Tam sme si od zborového pána farára vypočuli bohatú históriu cirkevného zboru a prezreli sme si všetky kostoly patriace do tohto cirkevného zboru. Nasledovala prehliadka Vlastivedného múzea a archeoparku v Hanušovciach so zaujímavým programom.
V závere dňa sme sa stretli spolu s domácimi cirkevníkmi na fare pri občerstvení a duchovnej piesni. Potom si nás cirkevníci zobrali k sebe domov, kde sme sa všetci cítili veľmi dobre. Mnohí z nás sme nadviazali nové priateľstvá. Ochotní domáci nás veľmi milo prijali a postarali sa o nás tak, že nám skutočne nič nechýbalo.
V nedeľu sme sa všetci spoločne stretli na službách Božích v Hanušovciach nad Topľou. Kázeň Slova Božieho bola formou trochu netypická, pretože kázal nielen domáci pán farár Martin Škarupa, ale aj brat kaplán Michal Tekely.
Po dobrom obede, občerstvení, koláčikoch a káve sme sa vydali na cestu domov, plní zážitkov, povzbudení a radosti z toho, že sme mohli tento výlet uskutočniť.

Mgr. Michal Tekely