ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Konfirmácia

Trojica mladých ľudí - Jana Hírešová, Lýdia Krpelanová a Samuel Urminský sa v nedeľu 19. júna 2016 zaradila medzi dospelých členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, keď počas slávnostnej konfirmácie prísahou vernosti Bohu potvrdili svoju krstnú zmluvu. Hneď v úvode vyzdvihla zborová farárka Mgr. Blanka Kostelná ich usilovnosť počas konfirmačnej prípravy.
Už kázeň na základný motív: Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť (Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 11. verš), sa niesla v ďalšom povzbudzovaní nielen našich mladých členov. Podpora rodinných príslušníkov i ostatných členov zboru je veľmi dôležitá a nespočíva iba na pleciach duchovných. Po kázni nasledovala prísaha vernosti a poďakovania konfirmandov. Za zbor sa im prihovoril zborový poddozorca Štefan Hurný a na podklade biblického textu o stavbe domu na piesku alebo skale, zaželal mladým členom zboru, aby základ ich stavby bol pevný, aby ním bol práve Ježiš Kristus.
No a konfirmandi ako prví pristúpili k Večeri Pánovej, ktorú prijali prvýkrát. Po nich nasledovali ich rodinní príslušníci a napokon ostatní členovia zboru. V závere slávnosti zaznela evanjelická hymna a poďakovanie konfirmandov sestre farárke i bratovi kaplánovi aj s kvetinovou pozornosťou. Po oficiálnom ukončení služieb Božích však bol ešte priestor nielen na spoločné alebo rodinné fotografie, ale aj na osobné rozhovory.
Mladým konfirmandom prajeme aj touto cestou veľa Božej milosti a požehnania a aktivita, ktorou sa prezentovali počas konfirmačnej prípravy, nech im vytrvá aj naďalej, aby Pánova vinica prekvitala.

Ing. Peter Majerík