ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Noc kostolov v Handlovej

Akcia Noc kostolov vznikla v roku 2001 v Nemecku a postupne sa rozšírila do celej Európy. Na Slovensku to bolo po prvýkrát v roku 2011. Noc kostolov každoročne umožňuje širokej verejnosti priblíženie sa a stretnutie s kresťanstvom. Vo večerných a nočných hodinách sú sprístupnené kostoly rôznych kresťanských cirkví, v ktorých sa konajú koncerty, prehliadky, hrané scénky, príhovory, prezentácie, je možné vystúpiť do veže kostolov, alebo zostúpiť do krýpt.
V hojnom počte sa 10. júna 2016 zúčastnili tejto akcie v Handlovej v rímsko-katolíckom kostole svätej Kataríny členovia nášho zboru zo všetkých jeho častí. Dostali sme čas, kedy sme mohli prezentovať našu cirkev a môžeme povedať, že sa to účinkujúcim naozaj podarilo, čo dokazujú mnohé kladné ohlasy.

Program:
• 17,30 – svätá omša
• 18,30 – spevácky zbor Artanno – sakrálne spevy, organové kompozície Jozefa Vargu
• 19,30 – Je Biblia pravdivá? (Fides Strenková)
• 20,30 – Program ECAV
- Toccata – Carlos Seixas (organ – Mirka Tekely)
- Courante in F – Stará tanečná suita – G.F. Händel (organ – Mirka Tekeky)
- báseň: (Lydka Krpelanová)
- spevokol: Boh nám z lásky svojho Syna dáva
                 Chcem ti vyrozprávať, čím je pre mňa Ježiš
- príhovor (Michal Tekely)
- pieseň: Pane, mám Ťa rád (Mirka a Michal Tekely)
- Bowling Blues - M. Košnár (akordeón – Lydka Krpelanová)
- Let´s Play Swing Music - Vlasov (akordeón – Lydka Krpelanová)
- Party Swing - M. Košnár (akordeón – Lydka Krpelanová)
- 3+2=5 - E. Stolte (akordeón – Lydka Krpelanová)
- pieseň: Až k výšinám (Mirka a Michal Tekely)
• 21,30 – Vzostupy a pády Kostola svätej Kataríny (Jana Oswaldová – historička)
• 22,00 – Nočný výstup na vežu kostola
• 23,00 – Modlitba pri sviečkach

Mgr. Blanka Kostelná