ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Stretnutie rodín v Zemianskych Kostoľanoch

Dňa 16. júla 2016 sa členovia cirkevného zboru v hojnom počte stretli na fare v Zemianskych Kostoľanoch na už tradičnej „gulášovej párty“ s tradičným priebehom:
- modlitby a mini kázeň,
- hry a spievanie piesní,
- guláš a iné občerstvenie,
- spoločenské hry.
To všetko za posluhovania tých obetavejších, im ešte raz: „Ďakujeme“. Ale nebolo to len o výbere z množstva jedla, aktivít alebo piesní.
Slovo „výber, vyberať“ zarezonovalo aj z biblického príbehu zo Skutkov apoštolov, keď Pavol predstúpil ako väzeň pred kráľa Agripu. Bez strachu a zbytočného a prehnaného pátosu, že jedná s kráľom, svedčil o Pánovi Ježišovi a ako si ho On, Pán Ježiš, našiel cestou do Damasku a vyvolil si ho za služobníka a svedka. Kráľ Agripa odpovedal slovami napísanými v Skutkoch apoštolov v 26. kapitole, 28. verši: „Bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana.“ Ale vybral si život bez Boha.
Aj my sme si vybrali. Pána Ježiša za svojho osobného spasiteľa, a možno práve v tú sobotu sme mali čas trochu porozmýšľať, ako sa dá lepšie žiť svoj život podľa Božieho slova. A čo si vyberieš ty?

Ing. Elena Mikulíková

Za predošlé obdobia sme si už zvykli, že stretnutia rodín sa konali v lone prírody na poľovníckej chate v Lelovciach. Tento raz však rôzne dôvody a hlavne počasie nás donútilo prehodnotiť miesto konania a ako najvhodnejší „terén" pre konanie tejto akcie sa javila fara v Zemianskych Kostoľanoch. So svojou záhradou i vnútornými priestormi ideálne miesto na uskutočnenie podujatia takéhoto charakteru. A tak sme sa v sobotu 16. júla stretli skutočne aj celé rodiny zastúpené viacerými generačnými vrstvami. Hoci niektoré rodiny boli reprezentované iba jednotlivcami, každopádne sa jednalo o vydarené podujatie, o čom svedčila aj účasť, hlavne pri obednom stole.
Úvod podujatia patril duchovnej časti, keď po modlitbe brata kaplána Michala Tekelyho sa slova ujala sestra farárka Blanka Kostelná a vo svojom zamyslení rozviedla súdny výsluch apoštola Pavla pred kráľom Agripom (zo Skutkov apoštolov) a dala do protikladu hrdé vyznanie apoštolovej viery proti vyhýbavému kráľovmu lavírovaniu. Duchovnú časť stretnutia uzavreli modlitby prítomných bratov.
Počasie ešte dovoľovalo pobyt vo farskej záhrade a tak sa rozprúdili aktivity, ktoré by sa azda dali označiť ako športové. Hlavne deti mali pripravené rozličné hry, niektoré ani nedokážem pomenovať. Ale okrem lôpt bol k dispozícii i petang a už tradičná streľba zo vzduchovky. Niekedy nevadilo ani mrholenie, ktoré sa občas spustilo a pod ochranným dáždnikom stromov sa vytvorili hlúčiky venujúce sa svojej disciplíne alebo len tak v diskusii preberajúc rozličné témy. Ale ani tí, ktorí z rôznych dôvodov zostali vo vnútri sa nenudili. Okrem rozhovorov prišlo aj na spev i muzicírovanie na varhanoch alebo gitare, pričom sa „sladkého dreva" chytali aj tí z nás, ktorých v tejto pozícii veľmi nevídať.
Telesné občerstvenie zabezpečil guláš varený vonku v kotli. Bol výborný a pri tejto príležitosti treba poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho príprave podieľali a sponzorsky zabezpečili suroviny na jeho prípravu. Taktiež aj všetkým bratom a sestrám, ktorí pripravili prostredie fary i záhrady i všetkým, ktorí sa podieľali na zákuskoch a sladkostiach, ale aj grilovaných špecialitách, ktoré po obede ešte obohatili náš stôl. Ale treba pochváliť aj tých, ktorí hlavne pre deti zabezpečili skutočne bohatý program. Ale hlavne poďakovať vo svojich modlitbách Bohu, že nás takto zhromaždil a ochraňoval.

Ing. Peter Majerík