ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Denný detský biblický tábor

V dňoch 22. až 27. augusta 2016 sa 25 detí nášho cirkevného zboru z Prievidze, Zemianskych Kostolian, Bystričian, Koša, Sebedražia, Nedožier, Nitrianskeho Pravna, Malinovej a Novák zúčastnilo na detskom biblickom tábore.
Tohtoročný tábor bol trochu iný ako tie predchádzajúce. Od pondelka do stredy sme začínali modlitebným stíšením, potom nasledovali hry a súťaže. Po dobrých výkonoch bolo treba doplniť energiu a vitamíny z ovocnej desiaty. Potom bola besiedka, pozostávajúca z piesní, lekcie, kvízov a učenia zlatého verša.
Náš tábor mal názov Silní v Bohu. Deti si vypočuli príbehy zo života biblických postáv:
• Jefte, ktorý cítil odmietanie vo svojej rodine;
• Rút, ktorá pochádzala z moábskej krajiny, bola pohankou a odlišovala sa od ľudí v Izraeli;
• Samuel, ktorý bol vystavený pokušeniu pri pohľade na hriešny život Éliho synov;
• Peter, ktorý mal možno vo svojej blízkosti niekoho, kto mu ublížil a preto sa pýtal Pána Ježiša, ako má odpúšťať iným;
• Matúš, ktorý vyberal dane, pocítil odpustenie od Pána Ježiša. Pán zmenil jeho život a stal sa Jeho učeníkom.
Všetky tieto postavy museli v živote čeliť ťažkým skúškam, alebo smutným chvíľam. Ony sa však nevzdávali a vo viere v Pána Boha všetky tieto skúšky a ťažkosti dokázali prekonať. Cieľom týchto príbehov bolo viesť deti k dôvere Pánu Bohu, ktorý ich miluje, odpúšťa im ich priestupky a očistí ich život. On ich chce prijať za svoje deti a pomôcť im vo všetkých problémoch.
Na obed sme chodili do reštaurácie, kde sa o nás veľmi dobre postarali a chutné jedlo rýchlo mizlo z tanierov vedúcich, ale aj detí.
Popoludnia sme venovali tvorivým dielňam, kde deti mohli preukázať svoju šikovnosť, tvorivosť i fantáziu. Deti si vyrobili z papierových prepraviek na vajíčka húsenice; a potom skladali z farebného papiera blahoprajné pohľadnice v tvare košele a tiež otváracie pohľadnice s 3D kvetinkou. Výnimočný bol pre nás utorok, keď nás navštívila pani primátorka Prievidze JUDr. Katarína Macháčková. Porozprávali sme jej, ako trávime čas na tábore, zaspievali sme piesne, ktoré sa deti naučili a na pamiatku sme jej darovali malé darčeky – niečo z toho, čo na tábore tvoríme. Pani primátorke sa medzi nami páčilo, čo vyjadrila aj v príhovore k deťom a potom nám darovala symbolický šek, ale aj skutočný plat primátorky za mesiac august v sume 270,00€.
Vo štvrtok sme hneď ráno išli vlakom do Handlovej. Cestou zo stanice sme sa zastavili v Slovenskom banskom múzeu, ktoré prezentuje históriu ťažby hnedého uhlia na Slovensku, v Handlovej, so zameraním na priemyselnú ťažbu v 20. storočí. V expozícii sú sprístupnené tri podlažia. Suterén imituje podzemné priestory s ťažbou uhlia od ručného spôsobu po mechanizované dobývanie zo začiatku 20. storočia. Významu samotnej Handlovej v histórii ťažby uhlia je venovaná časť, ktorá mapuje obdobie od začiatku priemyselnej ťažby v rokoch 1909–1945. Prízemie prezentuje dobývaciu techniku 2. polovice 20. storočia. Vŕtaciu techniku zastupujú pneumatické a elektrické vŕtacie kladivá a zbíjačky. Dobývacie stroje, brázdiace stroje, dobývacie kombajny a mechanizovaná výstuž prezentujú masívnu mechanizačnú techniku ťažby uhlia v 2. polovici 20. storočia. Prvé poschodie dopĺňa informácie o vzniku uhlia, histórii banských závodov, o procese získavania uhlia od prieskumných prác po úpravu uhlia. Tematický celok „Nebezpečenstvá bane“ sa venuje vetraniu, čerpaniu banských vôd, osvetľovaniu a vývoju banského záchranárstva. Problematiku dopĺňajú informácie o baníckych spolkoch a baníckom školstve. Cieľom zriadenia múzea bolo vytvoriť interaktívny zážitkový priestor s ilúziou podzemia a priblížiť návštevníkom dobývanie uhlia od jeho vzniku až po využitie v domácnosti, či v elektrárni.
Z múzea sme sa presunuli do areálu Hutira Relax Clubu, kde sme hneď naskákali do bazéna a trochu sa osviežili. Po dobrom obede nás čakalo športové popoludnie. Deti mali možnosť vyšantiť sa do sýtosti. Najviac ich lákala veľká nafukovacia šmykľavka, no záujem bol aj o tenis či minigolf. Keďže sa na Námestí baníkov v Handlovej o 16,00 hodine konal Bubble Day, zúčastnili sme sa ho aj my. Spoolu sa zaregistrovalo 1116 účastníkov, ktorí spoločne vytvorili dva slovenské rekordy, a to v počte registrovaných účastníkov a v dĺžke fúkania bublín. Celé podujatie bolo popretkávané vstupmi Volcana, Jumpingu Chrenovec a spevom Adriany Habrdovej. Deti si mohli dať namaľovať niečo na tvár, urobil sa veľký detský tanečný had cez celé námestie a nechýbala súťaž o tričká s logom Bubble Day. O hudobný podmaz sa postaral DJ Rudo a celé podujatie moderoval Jožo Pročko.
Potom sme sa vlakom presunuli do Zemianskych Kostolian, kde nás čakali dobré koláčiky. Nasledovala besiedka a už sa pripravovala večera: vatra a špekáčky. A veru nám všetkým chutilo. Nocovalo sa vo fare na karimatkách v spacákoch.
V piatok sme sa hneď po raňajkách vybrali na farmu Majer pod horou, s.r.o. v Zemianskych Kostoľanoch. Popozerali sme si zvieratká na farme, no najväčší záujem bol o prasiatka – mangalice, ktoré si ukrývali svoje malé prasiatka v dierach medzi koreňmi stromov. Aká by to bola farma bez obrábacích strojov a traktorov! Deti zaujal výklad o používaní týchto strojov a nakoniec si mohli aj sadnúť za volant traktora a odfotiť sa.
Len čo sme sa vrátili z chutného obedu v motoreste Pereš na farský dvor, prišiel medzi nás Robo Mikla so svojou kolegyňou, hudobníčkou Majkou, aby nám porozprával o Božích dotykoch v jeho živote a nebolo ich málo. Svoje rozprávanie striedal piesňami svojho vyznania a nakoniec sme si mohli zakúpiť pomerne čerstvú knižku básní „Maliar slov“, ktorú nám aj podpísal. Keďže mal narodeniny, ako poďakovanie sme mu darovali malý darček. Rozlúčili sme sa s nádejou, že o rok sa znovu stretneme.
V sobotu hneď po chutných raňajkách sme si spravili vyhodnotenie tábora a každé dieťa dostalo diplom a balíček s drobnosťami, ktoré mu budú pripomínať spoločné chvíle.
Za tento krásny a požehnaný týždeň musíme ďakovať predovšetkým Pánu Bohu, že nás ochraňoval, dal nám pekné počasie, ale aj deti, ktoré počúvali, aby sa čo najviac naučili a s radosťou tvorili pekné veci. A taktiež patrí poďakovanie aj našim sponzorom:
• pani primátorke Prievidze JUDr. Kataríne Macháčkovej za finančnú podporu tábora;
• bratovi Emilovi Klaučovi za množstvo minerálky, aby sme mohli dodržať pitný režim;
• bratovi Pavlovi Urminskému za koláče na olovrant;
• bratovi Ivanovi Jungovi za možnosť hier v Hutira Relax Clube.

Mgr. Blanka Kostelná