ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Zborový deň

S požehnaním nášho Pána sme sa my, členovia nášho cirkevného zboru, stretli na Zborovom dni v prvú jesennú sobotu, 24. septembra 2016, na fare v Zemianskych Kostoľanoch.
I keď sa v čase plánovaného začiatku o 9. hodine zdalo, že guláš, ktorý od skorého rána vo veľkom kotli pripravoval so svojimi pomocníčkami brat Ivan Junga, nebude mať kto zjesť, napokon sa v priebehu niekoľkých minút náš počet rozrástol a tak sme s malým časovým posunom mohli začať predpoludňajšiu, duchovnú časť nášho stretnutia v tunajšom chráme Božom. V chráme, ktorý o niekoľko dní oslávi 280. výročie od svojho posvätenia.
Úvodným slovom zídených privítal brat kaplán Michal Tekely a po ňom modlitbou naša zborová farárka sestra Blanka Kostelná. Duchovným slovom poslúžila sestra Anka Lechtová, ktorá svojimi štyrmi zamysleniami na tému výchova a vzájomná láska, donútila každého pozorného poslucháča k sebareflexii a možno niektorým z nás vytlačila aj malú slzičku v kútiku oka.
Hosťom nášho stretnutia bola sestra farárka Janka Bosáková, ktorá pôsobí ako pedagogička na Evanjelickom gymnáziu v Martine. Témou jej prednášky bola výchova v duchu tradícii k našej cirkvi. Z jej úst sme sa dozvedeli o histórii pedagogickej výchovy od čias reformácie, tak v oblasti Starého kontinentu, ako aj na území Slovenska. S pomocou moderných poznatkov pedagogickej vedy nám pomohla lepšie pochopiť myslenie našich detí, či vnukov, ktorým do života od útleho detstva vstupujú výdobytky moderných technológii virtuálneho sveta, o ktorých staršie generácie v ich veku ani nechyrovali. O to viac je potrebné, aby sme pri ich výchove nezabúdali na Slovo Božie.
Hovorené slovo sme v chráme striedali so spevom nádherných piesni z nášho evanjelického spevníka, za hudobného sprievodu sestry Mirky Tekely. Predpoludňajšiu, duchovnú časť, ukončili bratia Miloš Krpelan a Michal Tekely ďakovnými modlitbami.
Potom sme sa už presunuli do zrekonštruovaného kaštieľa v obci Zemianske Kostoľany, kde je umiestnená expozícii múzea. Tu sme mali možnosť zoznámiť sa s históriou obce, ale aj regiónu Hornej Nitry.
Po prechádzke z múzea chodníkmi rekonštruovaného parku sme si vychutnali gurmánsky zážitok z vynikajúceho gulášu, ktorý sa bratovi Ivanovi a jeho pomocníčkam skutočne vydaril.
Zvyšok popoludnia sme strávili pri rozhovoroch a spoločných hrách vo farskej záhrade.

Štefan Hurný