ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorálne stretnutie žien vo Vrútkach

31. mája 2016 v prvú nedeľu po svätej Trojici plný autobus členov nášho zboru sa zúčastnil na stretnutí žien Turčianskeho seniorátu.
Prítomných privítala koordinátorka Spoločenstva evanjelických žien v senioráte Mgr. Lenka Rišianová a vrútocká zborová dozorkyňa Danica Ertlová, ktorá prečítala aj históriu zboru.
Celé stretnutie sa začalo službami Božími, ktoré liturgovali Mgr. Lenka Rišianová (zborová farárka z Púchova), Mgr. Marián Krivuš (domáci zborový farár) a Mgr. Zlatica Karásková (zborová farárka zo Slovenského Pravna). Kazateľkou bola Mgr. Lenka Rišianová. Za základ zvesti slova Božieho si vybrala text zo Žalmu 139, 5 o Božej vševedúcnosti a všadeprítomnosti. Na príklade dvoch biblických žien (Mojžišovej a Ježišovej matky) hovorila o tom, aké majú byť dlane žien, aby vytvorili pokojné zázemie pre svoje deti, svoju rodinu a pre súčasný život.
Po kázni vystúpili deti z domáceho cirkevného zboru s programom. Súčasťou stretnutia bola i prezentácia skoro hotového gobelínu, ktorý vyšívajú ženy z Turčianskeho seniorátu.
Účastníci si vypočuli prednášku ThDr. Jany Bosákovej, ktorá je duchovnou správkyňou Evanjelickej spojenej školy v Martine, na tému Princípy evanjelickej výchovy a vzdelávania. Podrobne rozobrala biblické východiská vzdelávania, reformátorské princípy, evanjelické školstvo na Slovensku od jeho počiatkov až po dnešné dni. Hovorila o tom, čo je poslaním evanjelických škôl v súčasnosti.

Mgr. Blanka Kostelná