ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

V januári 2017 sa členovia nášho zboru zúčastnili na ekumenických bohoslužbách v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v rímsko-katolíckom kostole v Handlovej (streda 25. januára) a Nitrianskom Pravne (utorok 31. januára).
Hlavnou témou tohoročného Týždňa modlitieb boli slová apoštola Pavla: Ženie nás láska Kristova. (2. list Korintským, 5. kapitola, 14. verš.)
Keď sa na jeseň v roku 2014 stretla nemecká prípravná skupina, hneď bolo jasné, že materiál na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov musí klásť dôraz na dve veci: na jednej strane má ísť o oslavu lásky a milosti Boha, ktorý človeka ospravedlňuje len z milosti, čím sa zároveň zohľadní základná úloha cirkví, poznačených reformáciou Martina Luthera; na druhej strane je potrebné pomenovať bolesť, a to pre hlboké rozkoly, ktoré vyplynuli z reformácie a tiež treba otvorene si priznať vinu. Tak sa otvára možnosť, kráčať po ceste zmierenia.
A tak účastníci bohoslužby okrem iného prosili Pána Boha o odpustenie za jednotlivé „kamene rozdelenia“, ktorými sú nedostatok lásky, vzájomné pohŕdanie, ohováranie, diskriminácia, prenasledovanie, rozbíjanie spoločenstva, netolerancia, náboženské vojny, zneužívanie moci, pýcha, z ktorých po stáročia vznikol „múr rozdelenia“.
Po spoločných službách Božích sme prežili ešte čas pri rozhovoroch a posilnili sa aj na tele z toho, čo sme priniesli a pripravili na stoly.

Mgr. Blanka Kostelná