ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

V piatok 6. januára 2017 o 15. hodine sa v rímsko-katolíckom kostole v Zemianskych Kostoľanoch za účasti starostky obce Ing. Janky Školíkovej, rímsko-katolíckeho farára Mgr. Mariána Holbaya, evanjelickej a.v. farárky Mgr. Blanky Kostelnej a kaplána Mgr. Michala Tekelyho uskutočnil Novoročný koncert.
V programe vystúpili:
- Zbor pre občianske záležitosti pri OcÚ Zemianske Kostoľany,
- folklórny súbor Domovina Zemianske Kostoľany,
- súbor Borinka - ženy,
- súbor Borinka - muži,
- dievčenský súbor pri rímsko-katolíckej farnosti Zemianske Kostoľany,
- spevácka skupina rímsko-katolíckej farnosti Zemianske Kostoľany,
- spevácky zbor Cirkevného zboru ECAV Zemianske Kostoľany.
Celý koncert sprevádzala slovom a uvádzala účinkujúcich PaeDr. Ivana Plachá. Každý zbor zaspieval niekoľko piesní a kolied. Náš spevokol prispel tromi piesňami: Laudate Dominum, Dnešný deň sa radujme a Vitaj, Jezu Kriste.
Novoročný koncert bol prvým ekumenickým podujatím v tomto roku. Všetci účinkujúci i každý, kto sa pričinil o výbornú atmosféru tohto popoludnia ukázali, že každý deň v obci môže byť lepší a krajší vďaka porozumeniu a dobrým vzťahom.

Mgr. Blanka Kostelná